Навигација

Д163 - Принципи синтезе полимера

Спецификација предмета
НазивПринципи синтезе полимера
АкронимД163
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомХемија макромолекула - додипломске студијеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са значајним аспектима савремене хемије макромолекула, почев од структуре до начина извођења синтезе. Продубљују се знања о механизму и кинетици ланчаних и ступњевитих полимеризација, као и начину регулације моларних маса и расподела моларних маса. Сагледавају се својства и примена полимерних материјала у зависности од структуре њихових молекула.
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (i) стекли способност да осмисле и конципцирају синтезу полимера ланчаним и ступњевитим полимеризацијама, (ii) овладали експерименталним техникама синтезе полимера, (iii) стекли одговарајући ниво знања за јасно формулисање задатака и представљање резултата рада.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет се бави разматрањем принципа синтезе полимерних молекула, односно механизмом и кинетиком ланчаних и ступњевитих полимеризација, као и начином регулације моларних маса и расподеле моларних маса полимера. Реакције на синтетским и природним полимерима. Такође, изучавају се и нестандардни начини иницирања и извођења реакција полимеризације. Контролисана радикална полимеризација: радикална полимеризација трансфером атома (ATPR), полимеризација са стабилним слободним радикалима (SFRP) или нитрокси-потпомогнута полимеризација (NMP) и реверзибилно адициoно-фрагментациона трансфер полимеризација (RAFT). Метатезна полимеризација. Полимеризација мономера у чврстом стању. Полимеризација мономера на носачу.
  Садржај практичне наставеУ оквиру студијског истраживачког рада предвиђенo је да студент изврши литературни преглед, осмисли експеримент, уради две синтезе полимера и окарактерише их у погледу структуре као и да презентује добијене резултате. Предвиђено је да студент уради две синтезе полимера, а бира између: Синтеза функционализованих хиперразгранатих полимера. Синтеза интерпенетрирајућих и семи-интерпенетрирајућих полимерних мрежа. Синтеза мулти-блок кополимера реакцијама поликондензације. Синтеза полимера контролисаном радикалном полимериѕацијом.
  Литература
  1. 1. G. Odian, Principles of Polymerization, Forth ed. Wiley, New York, 2001.
  2. 2. K. Matyjaszewski, Controlled/Living Radical Polymerization: Progress in ATPR, NMP and RAFT, ACS symposium series, Washington, DC, 2000.
  3. 3. S. M. Jovanović, J. Đonlagić, "Hemija makromolekula", TMF, Beograd, 2004
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.50.5
  Методе извођења наставепредавања, консултације, експериментални рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20