Навигација

14ТЕТ37 - Технологија одеће

Спецификација предмета
НазивТехнологија одеће
Акроним14ТЕТ37
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомПоложени испит из предмета Текстилни материјалиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање са савременим процесом производње одеће, опремом и организацијом рада у производним погонима. ; ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу опширна знања о савременом процесу производње одеће. Студенти се оспособљавају за рад у различитим секторима одевне индустрије.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет обухвата основне принципе техничке припреме производње (пројектантско-конструкциона, технолошка и оперативна припрема) одеће. Описане су све фазе технолошког процеса прераде основних и помоћних материјала у готове одевне предмете. Поред технолошких операција, описане су и операције транспорта, контроле квалитета и сл. Објашњена је примена рачунара у производњи одеће. Разматрају се употребне карактеристике основних и помоћних материјала које су важне са аспекта технологије израде и квалитета одевних предмета. ;
  Садржај практичне наставеАнализа употребних карактеристика основних и помоћних текстилних материјала намењених за израду одеће. Израчунавање утрошка основног и помоћног материјала. Израчунавање података неопходних за извођење технолошке и оперативне припреме.
  Литература
  1. С.Станковић, Технологија одеће, Интерни материјал Катедре за ТИ
  2. G.Cooklin, Introduction to Clothing Manufacture, Blackwell Science Ltd., Oxford, 1991
  3. D.J.Tayler, Carr & Latham’s Technology of Clothing Manufacture, Blackwell Publishing, Oxford, 2008.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставепредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит70
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30