Навигација

14МЗХ11 - Одабрана поглавља физике материјала

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља физике материјала
Акроним14МЗХ11
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаПредмет упознаје студенте са физичким процесима у савременим материјалима. Кроз програм предмета такође се демонстрира неопходност примене најмодернијих физичких теорија на проучавање особина материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Кроз овај курс студент се оспособљава за математичко моделовање физичких појава у материјалима и њихових особина.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТоплотна својства материјала – Електрична и топлотна проводност материјала. Фонони. Контактне појаве. Проводна својства материјала – Класификација проводника и примене. Квазиједнодимензиони проводници. Диелектрична својства материјала – класификација диелектрика и примене. Веза између макроскопских и микроскопских параметара диелектрика. Теорије поларизабилности. Магнетна својства материјала – класификација магнетика и примене. Слабо и јако магнетно уређење. Макроскопска структура магнетика. Суперпроводност – Феноменолошке теорије. Микроскопска (BCS) теорија. Џозефсонови спојеви и примена. Нискотемпературни и високотемпературни суперпроводници.
   Садржај практичне наставе;
   Литература
   1. Callister W., Material Science and Engineering – An Introduction, John Wiley&Sons, New York 1997.
   2. Smith W., Principles of Materials and Engineering, MC Graw Hill Book Company Inc., New York 1989.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставепредавања, вежбе, семинари
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит30
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари30