Навигација

14МТПВИ - Технологије припреме воде у индустрији

Спецификација предмета
НазивТехнологије припреме воде у индустрији
Акроним14МТПВИ
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОпшти циљ предмета је стицање основних теоријских и практичних знања о физичко−хемијским и биолошким процесима у припреми воде у индустрији. Посебан циљ је сагледавање значаја и обавезности смањења потрошње воде у свим индустријским постројењима, као и неопходности њене поновне употребе и рециркулације са циљем што конкретније примене основног начела одрживог развоја.
  Исходи учења (стечена знања)Студентима су усвојили основна теоријска и практична знања о физичко−хемијским и биолошким процесима у припреми воде и треману насталог отпадног муља у индустрији, као и инжењерску свест о обавезујућој, неопходној потреби за уштедом воде у индустрији кроз увођење нових напреднијих технологија, односно значајно унапређење постојећих кроз поновну употребу и рециркулацију воде.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни садржај овог предмета је изучавање и налажење начина за побољшање старих и примену нових технологија припреме воде са циљем ефикаснијег, економичнијег и прихватљивијег са аспекта заштите животне средине начина обезбеђивања што већих количина захтеваног квалитета воде за многобројне намене у индустрији, укључујући третман отпадних муљева. ; Механички сепарациони процеси, физичко−хемијски процеси уклањања загађујућих супстанција (укључујући гасове), биолошки процеси, дезинфекција воде ;
  Садржај практичне наставеРешавање конкретних примера који прате теоријску наставу ; ; Стручна посета индустријским погонима у којима се припрема вода − термоенергетика, металургија, петрохемија, прехрамбена и фармацеутска индустрија ;
  Литература
  1. J. Crittenden et al, Water Treatment: Principles and Design, MWH, John Wiley&Sons, (2005)
  2. Б Далмација et al, Савремене методе у припреми воде за пиће, ПМФ Нови Сад, 2009.
  3. В.Кораћ, Технологија воде за потребе индустрије, УТВСИ, Београд, 1985.
  4. L. K. Wang, Y. T. Hung, and N. K. Shammas (eds.), Advanced Physicochemical Treatment Processes Humana Press, Totowa, NJ, (2006)
  5. L. K. Wang, N. K. Shammas, and Y. T. Hung (eds.), Advanced Biological Treatment Processes, Humana Press, Totowa, NJ, (2009)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставепредавања, практична настава, семинарски рад, тестови
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари