Навигација

14ММИ8 - Металургија праха - одабрана поглавља

Спецификација предмета
НазивМеталургија праха - одабрана поглавља
Акроним14ММИ8
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнеОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним принципима науке о синтеровању, утицају процеса синтезе на структру и својства синтерованог материјала. Стицање инжењерског знања потребног за самостално извођење инжењерских прорачуна параметара за добијање различитих врста прахова и синтер делова, упознавање експерименталне технике и самосталног истраживачког рада, контроле и управљања процесима синтер металургије, даље усавршавање из области металургије праха и синтерованим материјалима.
   Исходи учења (стечена знања)Курс пружа неопходна знања потребна за разумевање процеса металургије праха, оспособљава студенате да планирају експериментална истраживања, моделовање и симулација процеса синтеровања, нове технологије и методе добијања материјала прогнозираних својстава. Инжењерско знање потребно за даље усавршавање и експерименталне активности из области добијања специјалних прахова и композита, рециклаже прахова и заштите средине.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеНапредне технологије добијања металних прахова. Методе карактеризације металних прахова. Основне карактеристике индивидуалне честице и прахова. Наноструктурни прахови. Дензификација прахова обликовањем и компактирањем, параметри процеса, квалитет испреска. Механичко легирање, добијање метал оксид композитних прахова. Синтеровање металних прахова. Механизми, структура и својства. Синтеровање у чврстој фази. Синтеровање у присуству течне фазе. Активирано синтеровање. Квалитета синтерованих производа. Топло изостатичко пресовање. Производња напредних функционалних материјала. Добијање метал керамика композита из раствора. СЕМ, ТЕМ карактеризација праха.
   Садржај практичне наставеДобијање метал керамика композита из раствора. СЕМ, ТЕМ карактеризација праха.
   Литература
   1. M.J.Rodes, Principles of powder technology, John Wiley and Sons, Chichester, New York, Brismane, Toronto, Singapore, (1990) 439.
   2. R.M.German, Powder Metallurgy Science: Powder fabrication, MPIF, Princeton, N.J., U.S.A (1994) 650.
   3. M.Mitkov, D.Božić, Z.Vujović, Metalurgija praha, MBG, Beograd, (1998) 477.
   4. Mechanical Alloying for Fabrication of Advanced Engineering Materials, El-Eskandarany, M.S., William Andrew Publishing, 2001, NY, 260.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеТеоријска настава, предавања, практична настава у лабораторији. Семинарски рад.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања15Писмени испит55
   Практична настава15Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари15