Навигација

14ММИ5 - Металургија гвожђа и челика - одабрана поглавља

Спецификација предмета
НазивМеталургија гвожђа и челика - одабрана поглавља
Акроним14ММИ5
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомМеталургија гвожђа и челикаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним принципима савремених процеса израде гвожђа и челика чији је основни циљ смањити трошкове израде како у погледу потрошње енергије и дефицитарних сировина тако и у погледу брже и еколошки исправније производње .
  Исходи учења (стечена знања)Курс пружа неопходна знања потребна за разумевање достигнутог степена развоја у савременој технологији израде гвожђа и челика.Студент ће моћи да препозна разлику у појединим поступцима израде гвожђа и челика као и разлоге употребе истих.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Принципи израде гвожђа у високој пећи. ; • Потребне сировине, енергија и опрема у класичном поступку-предности и недостаци ; • Савремени поступци израде гвожђа методом директне редукције (HYL, MIDREX, PLAZMA, COREX i dr.)-предности и недостаци ; • Кисеонични конвертор као суперсонични реактор за рафинацију челика. ; • Ванпећна обрада и производња чистих челика (ЛД, АОД, СКРАТА и други поступци) ; • Топљење под слојем троске и континуирано ливење. ; • Еколошки аспекти производње гвожђа и челика ;
  Садржај практичне наставеПрорачуни масених и ттоплотних биланса високе пећи, кисеоничних конвертора и осталих постројења у металургији гвожђа и челика .Посета Сартид, Смедерево.
  Литература
  1. Б. Божић, Металургија гвођа, БИГС, Београд, 1973
  2. Б. Божић, Хемијска металургија гвожђа и челика, Научна књига, Београд, 1973
  3. М.Јовановић, З.Поповић, Пећи у металургији гвожђа и челика, Грађевинска књига, ; 1970 ;
  4. Металургија челика, Белешке са предавања Љ. Недељковића, интерни ; материјал катедре ;
  5. Bodsworth C., Bell B.H.: Physical Chemistry of Iron and Steel Manufacture, Second Edition, Longman, 1972, London, ISBN 0 582 44116 1
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставетеоријска настава са рачунским вежбама
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари10