Навигација

14ММИ2 - Теорија и процеси сагоревања

Спецификација предмета
НазивТеорија и процеси сагоревања
Акроним14ММИ2
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са врстама горива и њиховим својствима., као и избор горива оптималног састава за задати процес. Моделовање оптималних услова сагоревања одабраног горива у радним условима.
  Исходи учења (стечена знања)Праћење саржаја из стручних предмета на старијим годинама : Индустријске пећи и Основи пројектовања. Самостално израчунавање основних параметара који дефинишу гориво. Одређивање услова сагоревања са израчунавањем температуре сагоревања ради услађивања са радом пећи и потребих процесних параметара.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеI Горива. Подела, састав, особине. Чврста горива. Течна горива. Гасовита горива. Оплемењавање горива. Топлотна вредност горива. Разређење горива и оређивање састава смеша. Састав гаса. ; II Сагоревање горива. Теорија сагоревања чврстих, течних и гасовитих горива. Потпуно сагоревања. Материјални и енергетски биланси процеса сагоревања. Израчунавање односа ваздух-гориво на основу анализе продуката сагоревања. Стварна запремина ваздуха. Састав димног гаса. Обрачун запремине ваздуха и димног гаса на основу топлотне вредности горива. I-т дијаграми, Обрачун вишка ваздуха при сагоревању. Контрола сагоревања. Непотпуно сагоревање.Простирање пламена у гасовима. Нормална брзина простирања пламена. Теорија нормалне брзине простирања пламена. Методе одредјивања нормалне брзине простирања пламена. Принудно паљење. Концентрационе границе паљења.Температуре сагоревања. Калориметарска температура сагоревања. Обрачунска температура пламена. Одређивање температуре сагоревања помоћу дијаграма Н-t дијаграми). ; III. Процеси сагоревања као извор загађења ваздуха. Токсичи продукти сагоревања. Извори токсичних продуката сагоревања. Узроци настанка токсичних продуката сагоревања. Могућност емисије токсичних продуката сагоревања. ;
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. O.P.Gupta, Elements of Fuels, Furnaces and Refractories, Khana Publishers, 2004.
  2. T.Volkov Husović, K.T.Raić, Metalurške peći, SIM, Beograd 2010
  3. T Volkov Husović, K.T.Raić, Goriva i sagorevanje, SIM, Beograd 2008
  4. S.Joksimovic Tjapkin, Procesi sagorevanja, TMF, Beograd, 1987.
  5. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари