Навигација

14МИМФ19 - Синтеза функционалних полимера

Спецификација предмета
НазивСинтеза функционалних полимера
Акроним14МИМФ19
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОрганска хемијаОблик условљености
   Циљеви изучавања предмета1. Упознавање студената са молекулском структуром полимера, начином извођења синтезе као и својствима и применом најважнијих функционалних полимера. 2. Стицање основних знања о механизму и кинетици ступњевитих, радикалних и живих полимеризација. 3. Упознавање са техникама извођења ступњевитих и ланчаних полимеризација. 4. Сагледавање зависности својстава и примене функционалних полимерна од структуре њихових молекула
   Исходи учења (стечена знања)1. Студенти су стекли основна знања о механизму и кинетици ланчаних и ступњевитих полимеризација. 2. Студенти су стекли основна знања о начину извођења хемијских реакција на полимерним супстратима и нанoчестицама. 3. Студенти су овладали знањима о утицају молекулске структуре полимера и начина извођења синтезе на њихова макроскопска својства. 4. Студенти су стекли основна знања o синтези полимера, која ће им омогућити да прате развој нових функционалних полимерних материјала, као и начине њихове израде и примене.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредавања: Основни појмови, дефиниције и номенклатура функционалних полимера. Класификација функционалних полимера. Механизам и кинетика реакција полимеризације. Изучавају се, такође и нестандардни начини иницирања и извођења реакција полимеризације. Технике извођења ступњевитих и ланчаних полимеризација. Одабрана поглавља примене обухватају: електропроводне полимери, електро-оптичке полимере, водорастворне полимере, биополимере, биодеградабилне полимере, термоостељиве и pH осетљиве хидрогелове, течно-кристалне полимере.
   Садржај практичне наставеЕксперименталне вежбе: Предвиђено је да студент уради пет експерименталних вежби, а бирају се између: Полимеризација стирена у емулзији. Полимеризација метил-метакрилата у суспензији. Синтеза биодеградабилних полиестaра отварањем прстенoва хетероцикличних мономера. Израда полимерних микросфера за контролисано отпуштање лекова поступком отпаравања растварача из емулзије. Синтеза микрочестица термоосетљивих хидрогелова инверзном емулзионом полимеризацијом. Синтеза функционализованих хиперразгранатих полимера.
   Литература
   1. С. М. Јовановић, Ј. Ђонлагић, "Хемија макромолекула", ТМФ, Београд, 2004.
   2. Ј. Ђонлагић, "Хемија макромолекула - практикум", ТМФ, Београд, 2007.
   3. G. Odian, Principles of Polymerization, 4th Edition, McGRaw-Hill, New York, 2004.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставепредавања и експерименталне вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит50
   Практична настава20Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари