Навигација

14МХФИ9 - Технолошки поступци у фармацеутском инжењерству

Спецификација предмета
НазивТехнолошки поступци у фармацеутском инжењерству
Акроним14МХФИ9
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомМеханичке операције, Топлотне операције, Операције преноса масеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студент више упозна са појединим специфичним операцијама које се чешће користе у фармацеутској индустрији и савлада основне принципе и начине прорачуна појединих операција, научи да користи литературу из ове области.
  Исходи учења (стечена знања)Студент се оспособавља да одабере и користи одговарајуће специфичне технолошке операције фармацеутске индустрије. Студент научи да поставља билансе и изврши основне прорачуне уређаја у често коришћеним технолошким поступцима фармацеутске индустрије.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСпецифичности технолошких операција у фармацеутској индустрији; Рад у инертним и стерилним условима; Карактеризација честица; Млевење и просејавање; Мешање прахова; Мешање течности, хомогенизација; Мешање у флуидизованом слоју и колонама са барботирањем; Филтрација и седиментација; Ултрафилтрација; Мембранска филтрација. Загревање и хлађење у судовима са мешањем; Судови са омотачем и спиралом; Вакуум испаравање. Екстракција; Лужење; Кристализација; Препаративна хроматографија. Сушење и лиофилизација; Имобилизација, инкапсулација и контролисано отпуштање. ;
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе. Експерименталне вежбе.
  Литература
  1. Јалшењак И., Јалшењак В., Филиповић-Грчић Ј., Фармацеутика, Школска књига, Загреб, 1998
  2. Цвијовић С., Бошковић-Враголовић Н., Пјановић Р., Дифузионе операције-задаци са изводима из теорије, Академска мисао, Београд, 2007
  3. Дудуковић А., Основе и операције преноса масе, Академска мисао, Београд, 2008.
  4. Грбавчић Ж., Неауторизоване скрипте - Дисперзни системи
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, показне лабораторијске вежбе, консултације.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми70
  Семинари