Навигација

14ИЖС428 - Енергетика и заштита животне средине

Спецификација предмета
НазивЕнергетика и заштита животне средине
Акроним14ИЖС428
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
    Условљност другим предметомУписана 4. година студијаОблик условљености
    Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студент примени материјалне, енергетске и ексергетске билансе у процесној индустрији и да стекне основна знања о интеграцији процеса (пројектовању и оптимизацији енергетске синтезе мреже топлотних апарата у процесној индустрији) у циљу подизања енергетске ефикасности процеса, водећи рачуна о максималном искоришћењу енергетских и других ресураса, као и могућностима употребе обновљивих извора енергије.
    Исходи учења (стечена знања)Детаљнији увид у различите аспекте анализе и пројектовања процеса и опреме полазећи од енергетске интеграције свих топлотних апарата разматраног постројења. Ефикаснији рад делова процеса и процеса у целини, остварује се кроз синтезу мреже на бази методе температурног интервала и »пинч методе« водећи рачуна о еколошким захтевима који се односе на заштиту животне средине у односу на потенцијалне загађиваче које носи разматрана производња.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеI ЕНЕРГЕТСКО, ЕКСЕРГЕТСКО БИЛАНСИРАЊЕ АПАРАТА, ПРОЦЕСА. ; II ОДРЕЂИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ЗАХТЕВА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОЦЕСА. ; III ЕКСЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ. Веза процесне интеграције, енергетске ефикасности и редукције емисије загађивача ; IV МРЕЖЕ РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ. ; V МЕТОДА ТЕМПЕРАТУРНОГ ИНТЕРВАЛА. ; VI ПИНЧ ТЕХНОЛОГИЈА. ; VII ПРИМАРНИ, АЛТЕРНАТИВНИ, ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ ;
    Садржај практичне наставеРачунарске симулације и семинарски радови који прате теоријску наставу.
    Литература
    1. B. Đorđević, M. Kijevčanin: Energetika procesne industrije, skripta, TMF, Beograd, 2012.
    2. Референтна литература:
    3. R. Smith, Chemical Process Design and Integration, John Wiley & Sons, Ltd, UK, 2005.
    4. B. Linnhoff, D.W. Townsend, D. Boland, G. F. Hewitt, B.E.A. Thomas, A. R. Guy and R. H. Marsland, User Guide on Process Integration for the Efficient Use of Energy, IChemE, UK, 1994
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    21
    Методе извођења наставеПредавања и рад на рачунару.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавањаПисмени испит30
    Практична наставаУсмени испит
    Пројекти
    Колоквијуми
    Семинари60