Навигација

14ИЖС310 - Основи технологије припреме воде

Спецификација предмета
НазивОснови технологије припреме воде
Акроним14ИЖС310
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомПоложено: Teхничка физика 2, Општа хемија 2 Одслушано: Животна средина и загађење ;Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаОсновни циљ предмета је стицање основних знања о водним ресурсима, као и упознавање са важнијим техничко−технолошким, хемијским, биолoшким и здравственим аспектима припреме воде за њене многобројне намене, који су засновани на искуствима из природе, односно изузетним процесима самопречишћавања водних ресурса. Посебан циљ је представљање основних теоријских и практичних знања о најзначајнијим физичко−хемијским процесима у припреми воде.
   Исходи учења (стечена знања)Студентима су усвојили основна теоријска и практична знања о управљању водним ресурсима, посебно о основним физичко-хемијским процесима у припреми воде за њене многобројне намене.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеХидрологија; основи акватичне екологије; употребни циклус воде; коришћење водних ресурса; показатељи квалитета вода; самопречишћавање; основни физичко-хемијски поступци у припреми воде
   Садржај практичне наставеПосета научно−стручним установама, институтима, заводима, агенцијама и лабораторијама које се баве различитим аспектима контроле и надзора, коришћења и заштите водних ресурса, као и водоводима и индустријским погонима у којима се припрема вода
   Литература
   1. J. Crittenden et al, Water Treatment: Principles and Design, MWH, John Wiley&Sons, 2005.
   2. Д. Повреновић, В. Павићевић, М. Кнежевић, скрипта Основи технологије припреме воде, ТМФ, Београд, 2013.
   3. Д. Повреновић, В. Павићевић et al, Водоводни и канализациони системи, УТВСИ, Београд, 2011.
   4. . Далмација et al, Савремене методе у припреми воде за пиће, ПМФ Нови Сад, 2009.
   5. С. Гаћеша, М. Клашња, Технологија воде и отпадних вода, ЈУП, Београд, 1994.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеПредавања, практична настава, тестови
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања5Писмени испит
   Практична настава5Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари