Навигација

14ХКК44 - Пројектовање и акредитација лабораторија

Спецификација предмета
НазивПројектовање и акредитација лабораторија
Акроним14ХКК44
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОстварених 157 поена. Одслушани Основи пројектовања.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаОпшти циљ је развој знања и вештина пројектовања лабораторија. Појединачни циљеви су а) савладавање елемената теорије пројектовања који се односе на: капацитет лабораторије и њених појединачних делова, избор лабораторијских поступака, опреме и решења, обезбеђење и потрошња енергије и флуида, кадровске потребе, планирање реализације итд. те економски израз техничко технолошких елемената; б) развој вештина коришћења рачунарских апликација које су подршка у пројектовању ц) тимска израда одабраног генералног технолошког пројекта неорганске хемијске технологије.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање знањима и вештинама практичне примене процесног производног хемијског инжењерства у сектору контроје квалитета. Способност да се изради одговарајући пројекат за оснивање, функционисање и акредитацију лабораторије. Способност прорачуна трошкова лабораторије и трошкова пројекта. Искуство у тимском раду, ваљаном уобличавању пројекта акредитоване лабораторије и његовој презентацији.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЕлементи теорије пројектовања: Проблемски пројектни задатак. Детаљни пројектни задатак. Елементи пројектног задатка. Елементи технолошког пројекта. Основне активности у изради технолошког пројекта. Програм производње и капацитет. Квалитет производа. Технолошки процес (хемизам, технолошка концепција, јединични материјални биланс, процесне шеме). Биланси материјала. Квалитет сировина. Складиштење и паковање. Будуће проширење. Енергија и флуиди. Листа опреме. Диспозиција опреме и објеката. Контрола и управљање. Акредитована лабораторија. Третман отпада и заштита. Кадрови и организација. План реализације. Процене улагања. Прорачун цене коштања.
  Садржај практичне наставеУводне основе за појединачну област лабораторијског рада у којој студенти у оквиру наставе на предмету израђују генерални технолошки пројекат. Повезивање стечених знања стручних предмета профила са проблемом који пројекат решава. Коришћење рачунарских апликација које су подршка у пројектовању. Анализа студија случаја пројеката из области органске технологије. Студијске посете одабраним лабораторијама (опционо). Рад у радионици: Студенти тимски израђују стручни рад на нивоу генералног технолошког пројекта решавајући изабрани типски проблем профила који похађају: Формирање мешовитих пројектних тимова (опционо). Вежбање улоге руководиоца пројекта. Формулисање пројектних задатака. Формулисање хемизма и технолошке концепције. Израда технолошке шеме. Израда распореда опреме и дијаграма токова материјала (опционо). Формулисање концепта управљања. Израда биланса. Прорачун складишта. Израда плана реализације. Израда прорачуна цене коштања. Уобличавање стручног рада на нивоу генералног технолошког пројекта. Припрема презентације за тимску одбрану стручног рада на нивоу генералног технолошког пројекта.
  Литература
  1. M. Јовановић, “Основи технолошког пројектовања”, СХТС, Београд, 2004 (ISBN 86- 7558-246-3).
  2. СРПС ISO 17025.
  3. Одабрана литература из области лабораторијских испитивања.
  4. Важећа регулатива, стандарди испитивања и технички прописи.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  23
  Методе извођења наставетеоретска настава, прикази студија случаја, дискусија о пројектним решењима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари