Навигација

14ХКК44 - Пројектовање и акредитација лабораторија

Спецификација предмета
НазивПројектовање и акредитација лабораторија
Акроним14ХКК44
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОстварених 157 поена.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаОвај курс има за циљ да унапреди знање студената о пројектовању хемијских лабораторија и методологијама обезбеђења и контроле квалитета (QА/QC) у лабораторијском раду. Студенти ће стећи компетентност у пројектовању нових и побољшању постојећих лабораторија. Такође, студенти ће упознати основне принципе процеса акредитације и захтеве стандарда СРПС ИСО 17025.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање знањима и вештинама за рад на пројектовању хемијско-инжењерских лабораторија и примени најбоље лабораторијске праксе у модерним лабораторијама.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет обухвата анализу захтева за лабораторијски објекат, простора у лабораторији за течну хемију, област у лабораторији где је висока токсичност, просторије са контролисаном атмосфером, лабораторијски простора за биолошке анализе, за мерења радиоактивности, за складиштење, лабораторијске напе и друге системе за пречишћавање ваздуха, очување енергије и безбеданост у раду у лабораторији. Разматрају се и QА/QC принципи у складу са стандардом СРПС ИСО 17025. Анализирају се најважнији критеријуми за акредитацију, укључујући лабораторијску структуру, ресурсе (особље, објекте, опрему, метролошку сљедивост, екстерно добијене производе и услуге), процесе (преиспитивање захтева за испитивање, верификација и валидација метода, узорковање, техничка документација, извештавање о резултатима, жалбе) и систем управљања (документација, ризици и могућности, побољшања, корективне мере, интерне провере, преиспитивање од стране менаџмента).
  Садржај практичне наставеСтуденти у оквиру практичне наставе на предмету израђују пројектне задатке који прате теоријску наставу. 1. Пројектовање просторија и опреме лабораторије за испитивање хране, воде, ваздуха, земљишта, отпада, козметиke, фармацеутских производа, нафтних производа, текстила, метала, дуванских прерађевина, играчака, детергената, производа од коже, минералa, керамике, безбедности на раду. 2. Пројектовање простора и опреме лабораторије за течну хемију, простора потенцијално високе токсичности, простора са контролисаном атмосфером, простора за биолошке анализе, за мерења радиоактивности, простора за складиштење 3. Пројектовање система за пречишћавање ваздуха у лабораторији 4. Анализа енергетске ефикасности у лабораторији 5. Процена безбедности у раду у лабораторији 6. Израда документације система квалитета за особље лабораторије 7. Израда лабораторијских докумената система квалитета за опрему 8. Метролошка сљедивост 9. Екстерно набављени производи и услуге, преиспитивање захтева за испитивање, понуда и уговора 10. Избор, верификација и валидација метода 11. Узорковање и руковање узорцима за испитивање 12. Извештавање о резултатима лабораторијских испитивања 13. Поступање са жалбама, приговорима и корективне мере 14. Интерне провере и преиспитивање од стране менаџмента
  Литература
  1. M. Јовановић, “Основи технолошког пројектовања”, УХТС, Београд, 2019. (ISBN 978- 86-531-0465-8)
  2. SRPS ISO 17025:2017. Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories).
  3. Louis J. Diberardinis, Janet S. Baum, Melvin W. First, Gari T. Gatwood, Anand K. Seth, Guidelines for laboratory design, health, safety, and environmental considerations, 4th, John Wiley & Sons, 2013.
  4. Важећа регулатива, стандарди испитивања и технички прописи.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  23
  Методе извођења наставеTеоретска настава, прикази студија случаја, дискусија о пројектним решењима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава30Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20