Навигација

14ХФИ39 - Прорачун и избор биореакторског система

Спецификација предмета
НазивПрорачун и избор биореакторског система
Акроним14ХФИ39
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОпшта Хемија 2, Математика 2Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студент упозна са наменом, прорачуном и избором биорекатора у основним биопроцесима (ензимске и микробне ферментације, инхибиране и аутокатализоване реакције, аеробне ферментације). Студент научи да на основу експерименталних резултата одреди кинетику процеса и да прорачуна потребне запремине и времена задржавања у иделаним реакторима за различите врсте биопроцеса. Студент се упознаје са савременијим врстама биореактора и њиховом применом као и избором најоптималнијег типа и конфигурације уређаја за дату примену. ;
  Исходи учења (стечена знања)Студент се оспособавља да одреди кинетику ензимских и микробних ферментација на основу експерименталних података. Студент научи да прорачуна идеални биореактор и да предложи оптималну организацију више реактора. Студент стиче знања о савременим трендовима у овој области (биорекатори за културе ткива и сл). ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКинетика и стехиометрија биопроцеса и утицај разних параметара на њих (pH, температуре, производа, имобилизације и др.). Прорачун шаржног, идеалног цевног и реактора са идеалним мешањем за ензимске, и микробне ферментације. Аеробни биореактори - прорачун и избор. Одређивање оптималних услова рада реактора и организација више реактора у реакторски систем. Избор и пројектовање биореактора и начина његовог рада у циљу постизања оптималних/неопходних услова за одвијање биопроцеса. Савремени биореактори и њихова употреба. ; ; ;
  Садржај практичне наставеУ оквиру рачунских вежби ради се прорачун стехиометријских и кинетичких параметара за ензимске и микробне реакције (неинибиране и различите врсте инхибиције). Прорачун и поређење основних типова биореактора за различите ензимске и микробне реакције, за различите врсте инхибиције, као и за аеробне процесе. Прорачун система са више биореакторских јединица.
  Литература
  1. Биопроцесно инжењерство, М. Миливојевић, В. Ђорђевић, Б. Бугарски, В. Недовић, Академска Мисао 2013.
  2. Пројектовање процеса у биотехнологији и биохемиском инжењерству , Б.Бугарски, Академска мисао, 2006.
  3. Octave Levenspiel, Chemical Reactor Omnibook, Oregon St Univ Bookstores, 1993
  4. Octave Levenspiel, Основи теорије и пројектовања хемијских реактора, ТМФ, Београд, 1979.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања се изводе на табли и уз помоћ презентације на видео биму уз активно учешће студената, рачунске вежбе се изводе на табли а вежбе у рачунском центру на рачунару уз активно учешће студената; Израда пројекта дела постројења за пречишћавање гасовитих и водених токова.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари20