Навигација

14ББИ485 - Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству

Спецификација предмета
НазивПројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству
Акроним14ББИ485
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомФизичка хемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама пројектовања процеса, процесним шемама, изворима информација за пројектовање уређаја и процеса (типска и наменска опрема), формирањем метеријалних, енергетских и економских биланса на нивоу појединачних уређаја као и на нивоу комплетног процеса. Пројектовање CIP и SIP, методологија избора операција и опреме унутар процеса (опрема за процесе припреме, конверзије и процес одвајања). Упознавање са применом програмског пакета Super Pro Designer за пројектовање процеса на реалним примерима (проифзводња воде за инјекције, добијање интермедијара у фармацеутској индустрији, призводња протеина). Посебна пажња је посвећена избору опреме и пратеће инфраструктуре у стерилним условима. ; ;
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за избор одговарајуће опреме, појединих опреација и прорачун процеса који обухвата, израду пројектних шема, тумачење материјаних и енергентних биланса као техноекономска анализа процеса. Оспособљавање за коришћење програмског пакета Super Pro Designer за пројектовање. Упознавањем са тимским радом студенти сагледавају улогу и значај рада појединца у инжењерском тиму. Оспособљавање студената за презентацију пројекта у power pointu. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПројетовање процеса, извори информација, процесни и P&I дијаграми, нивои постројења упознавање са типском и намеском опремом. Пројектовање цевовода, избор вентила и пумпи, мешача, лиофилизатора и блистер уређаја у стерилни условима рада као и класе ваздуха (ХЕПА филтери) у зонама производње у индустрији. Пројектовање CIP и SIP. Примена програмског пакета Super Pro Designer за израду процесне документације. ; ;
  Садржај практичне наставеПрорачунавање димензија опреме (биоректори), сепаратори, уређаји за филтрацију (ултрафилтрција, тангенцијална филтрација) , цевовода за протицање радних процесних флуида , избор адекватних вентила и уређаја за финално пречишчавање (Мембрански процеси и Хроматографија) за процесе у индустрији, избор oпреме за траспорт флуида, за CIP и SIP, прорачун појединих операција коришћењем програмског пакета Super Pro Designer, израда процесних шема и техноекономска анализе процеса.
  Литература
  1. Биопроцесно инжењерство, М. Миливојевић, В. Ђорђевић, Б. Бугарски, В. Недовић, Академска Мисао 2013. ; ;
  2. Пројектовање процеса у Биотехнологији и биохемијском инжињерству, Б.Бугарски, 2006, Академска мисао.
  3. A. Hickey and D. Ganderton, Pharmaceutical Process Engineering,
  4. M. Levin, Pharmaceutical Process Scale-Up
  5. J. R. Couper, W. R. Penney , J. R. Fair, S. Walas Chemical Process Equipment, Second Edition: Selection and Design
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  23
  Методе извођења наставеУсмена предавања, рачунски задаци, примена програмских пакета, израда пројекта
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари