Навигација

14ББИ46 - Биотехнолошки процеси

Спецификација предмета
НазивБиотехнолошки процеси
Акроним14ББИ46
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОдслушани предмети Биохемија и МикробиологијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче принципе и прорачуне кинетике и услова гајења и третмана микроорганизама којима се постижу оптимални метаболички и генетички услови за одређене практичне намене. Усвајањем ових принципа, прорачуна и техника студенти ће се оспособити да изаберу одговарајући микроорганизам и конципирају стратегију његовог технолошког и генетичког побољшања, као и да изаберу одговарајуће технолошке параметре и биореакторско решење у циљу производње биомасе, одређених метаболита и биљног или животињског ћелијског ткива.
  Исходи учења (стечена знања)Усвајање принципа, прорачуна и техника који се користе у биотехнолошким процесима. Студенти ће се оспособити да изаберу одговарајући микроорганизам и конципирају стратегију његовог технолошког и генетичког побољшања, као и да изаберу одговарајуће технолошке параметре и биореакторско решење у циљу оптималне производње биомасе, одређених метаболита и биљног или животињског ћелијског ткива.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУ предмету се изучавају методе и кинетички аспекти гајења, раста, технике повећања производности микроорганизама и имобилизације ћелија микроорганизама (бактерије, анималне ћелије, биљне ћелије) ради коришћења у различитим биотехнолошким поступцима. Предмет је базиран на предавањима и рачунским примерима. Рачунски примери обухватају прорачуне из кинетика рста и микробиолошке производње у различитим условима, режимима гајења и реакторским решењима. ; ;
  Садржај практичне наставеПрактичну наставу чине лабораторијске вежбе и рачунски примери. Део лабораторијских вежби из овог предмета одвија се кроз предмет Лабораторијски Практикум 2.
  Литература
  1. Љиљана Мојовић, Биохемијско инжењерство, ТМФ, Београд, 2006.
  2. Michael L. Shuler, Fikret Kargi, Bioprocess engineering, Basic concepts, sec. edition. 2002, PHI, India
  3. Марица Ракин, Љиљана Мојовић, Биохемијско инжењерство, Збирка решених ѕадатака са теоријским основама, ТМФ, Београд, 2009.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеУсмена предавања, лабораторијске вежбе, рачунски задаци и различити биохемијски и кинетички прорачуни
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари15