Навигација

14ББИ317 - Амбалажни материјали

Спецификација предмета
НазивАмбалажни материјали
Акроним14ББИ317
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања о примени класичних и савремених амбалажних материјала са аспекта структуре, својстава, прераде и функционалних карактеристика при изради амбалаже за производе биотехнологије.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студента да критички анализира избор амбалажног материјала и процеса израде амбалаже на основу специфичних захтева паковања биотехнолошких производа.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе• УВОД: Појам дефинисање амбалажних материјала и амбалаже; Функције амбалаже; Подела амбалаже. ; • МЕТАЛНА АМБАЛАЖА: Метални материјали и својства; метални амбалажни материјали; заштитне превлаке; класификација и примена металне амбалаже; понашање металне амбалаже при термичкој стерилизацији; корозија; интеракција металне амбалаже и садржаја. ; • СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА: Врсте стакла; својства стакла; производња стаклене амбалаже; интеракција стаклене амбалаже и садржаја. ; • ПОЛИМЕРНА АМБАЛАЖА: Структура и својства полимерних материјала; својства и прерада полимерних материјала; полимерни материјали за израду амбалаже; интеракција полимерне амбалаже и садржаја; биоразградиви полимерни материјали; јестива полимерна амбалажа. ; • ПАПИРНА, КАРТОНСКА АМБАЛАЖА: Папир, лепенка и картон; својства папира и картона; подела папира и картона; амбалажни папир; врсте папирне амбалаже; врсте амбалаже од валовитог картона; интеракција папирне и картонске амбалаже и садржаја. ; • ВИШЕСЛОЈНА АМБАЛАЖА: Врсте амбалажних материјала слојевите структуре-ламинати; поступци производње вишеслојних амбалажних материјала; помоћни материјали-лепила, боје, лакови, растварачи; баријерна својства вишеслојних амбалажних материјала, производња вишеслојне амбалаже; интеракција вишеслојне амбалаже и садржаја; примена амбалаже израђене од баријерних и високобаријерних материјала ; • ДРВЕНА АМБАЛАЖА: Својства дрвета; врсте дрвета за израду амбалаже; облици дрвене амбалаже; интеракције дрвета и садржаја; примена дрвене амбалаже. ; • МЕТОДЕ ПАКОВАЊА: Вакумско паковање; топло паковање и паковање под стерилним условима; пастеризација и стерилизација амбалаже, ; • НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПАКОВАЊУ: Активно и интелигентно паковање; паковање у контролисаној и модификованој атмосфери; јестиви филмови / премази.. ; • ПРЕГЛЕД СТАНДАРДА који се односе на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава да би се стављала у промет; ознаке у амбалажи-безбедносни симболи, баркод. . ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Р. Јанчић-Хајнеман, Р. Алексић, САВРЕМЕНИ АМБАЛАЖНИ МАТЕРИЈАЛИ, Белешке са предавања, CD, ТМФ, 2013.;
   2. 2. A. Emblem, H.Emblem, PACKAGING TECHNOLOGY-FUNDAMENTALS, MATERIALS AND PROCESSES, Woodhead Publishing Limited, Oxford, 2012, ISBN 978-1-84569-665-8
   3. 3. R.Coles, D. MCDowell, M.J. Kirwan, FOOD PACKAGING TECHNOLOGY, Blackwell Publishing, CRC Press, London, 2003, ISBN 1–84127–221–3
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеПредавања са ПП презентацијама са рачунским примерима и видео анимацијама.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари10