Навигација

ЗП37 - Хемијско инжењерска лабораторија

Спецификација предмета
НазивХемијско инжењерска лабораторија
АкронимЗП37
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомМеханичке операције, Топлотне операције, Операције преноса масеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ овог предмета је да студенти теоријска знања стечена на предметима Механичке операције, Топлотне операције и Операције преноса масе примене практично израдом експерименталних вежби. Такође циљ је да се студенти оспособе за експериментални рад и да развију аналитичке и комуникационе способности кроз анализу експерименталних података и писање и презентацију извештаја.
  Исходи учења (стечена знања)1. Студенти су стекли знање о практичним аспектима теорисјких основа стечених на другим инжењерским предметима. ; 2. Студенти су стекли знања за практичан рад у хемијско-инжењерској лабораторији. ; 3. Студенти су стекли комуникационе способности за рад у тиму и приказивање добијених резултата. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставенема
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе: ; МЕХАНИЧКЕ ОПЕРАЦИЈЕ ; Струјање флуида, отпори при струјању кроз цевни вод; Транспорт флуида, карактеристике центрифугалне пумпе и мреже, стационарно и нестационарно истицање; Струјање флуида кроз паковани слој, Флуидизација ; ТОПЛОТНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ; Одређивање коефицијента прелаза топлоте; Размењивач топлоте са цевним снопом и омотачем, Плочасти размењивач топлоте, Нестационарни пренос топлоте ; ОПЕРАЦИЈЕ ПРЕНОСА МАСЕ ; Одређивање коефицијента прелаза масе, Апсорпција-колона са оквашеним зидовима, барботажна колона, колона са пуњењем; Дестилација; Екстракција; Сушење материјала. ;
  Литература
  1. Вулићевић, Д., Технолошке операције – Дијаграми, номограми и табеле, Технолошко-металуршки факултет, Београд 1997;
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  003
  Методе извођења наставеВежбе изводе мале групе студената који након урађене и обрађене вежбе врше презентацију и предају писани лабораторијски извештај
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит70
  Практична настава30Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари