Навигација

МИН494 - Специјални челици и легуре

Спецификација предмета
НазивСпецијални челици и легуре
АкронимМИН494
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомМеталургија гвожђа и челикаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОвладавање принципима легирања на основу релација измедју хемијског састава, структуре и особина, као и знањима неопходним за управљање поступцима топљења, рафинације, ливења и очврсцавања нисколегираних челика, високолегираних челика и специјалних легура.
  Исходи учења (стечена знања)Курс пружа неопходна знања потребна за разумевање поступака легирања специјалних челика и легура. Упућује студента на класификација, стандардизација и пројектовање ванстандарних специјалних челика и легура према особинама које се захтевају у експлоатацији.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПринципи легирања. Утицај легирајућих елемената, микролегирајућих додатака, гасова и нечистоћа на особине специјалних челика и специјалних легура. Поступци топљења и рафинације специјалних челика и легура. ; Теоријски основи изведени из фазних равнотежа у систему Fe-Cr-C-O. Дуплекс поступци израде нерђајућих челика са ултраниским садржајем C. ; Конверторски АОД поступак. Оксидација у вакууму, ВОД поступак. Топљење и рафинација високолегираних челика и специјалних легура у индукционим пећима на ваздуху и у вакууму, у плазменим електролучним пећима и у пећима са електронским млазом. Комбиновано топљење у вакуумској индукционој пећи са рафинацијом у каскадној пећи са електронским млазом. Специфичности континуираног ливења специјалних челика. Усмерено очвршћавање специјалних легура. ; Особености рафинације и очвршћавања суперлегура на бази никла и кобалта као и ватроотпорних легура на бази хрома, молибдена и ниобијума ;
  Садржај практичне наставепрорачуни процесних параметара одабраних поступака
  Литература
  1. Б. Божић, Хемијска металургија гвожђа и челика, Научна књига, Београд, 1973
  2. часописи: Acta materialia, ISIJ Int, Steel research
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  300
  Методе извођења наставетеоријска настава са рачунским вежбама
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари10