Навигација

МИН212 - Физика чврстоће и пластичности

Спецификација предмета
НазивФизика чврстоће и пластичности
АкронимМИН212
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ8.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је овладавање знањима о променама у структури при термомеханичкој обради те утицају структуре на механичке особине, што све чини основу за разумевање медјузависности састава, термомеханичке обраде, структуре и механичких особина металних материјала. Физичке основе појаве лома у материјалима, механизми лома, заморни лом, статичка деформација на повишеним температурама.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање знањима о механизмима који, као последица дејства спољне силе, доводе до промена у структури, и одредјују финалне особине материјала. ; Теоријске основе потребне за слушање свих технологија пластичне прераде метала и избора материјала
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКРИСТАЛОГРАФИЈА. Кристална структура. Браваис-ове решетке. Милерови индекси равни и праваца. Густина слагања атома у пов.ц.к., прост.ц.к и гсх решеткама. Вајсов закон зоне. Стереографска пројекција. Представљање равни на стереографској пројекцији. ГРЕШКЕ У СТРУКТУРИ. Тачкасте грешке. Линијске грешке. Раванске грешке. ДИСЛОКАЦИОНА ТЕОРИЈА. Врсте дислокација. Геометрија дислокација. Бургерсов вектор. Напрезање око дислокација. Енергија дислокација. Линијски напон. Извори дислокација. Кретање дислокација. Јединичне и парцијалне дислокације. Енергија грешке у редоследу. Реакције дислокација у паралелним равнима. Реакције дислокација у равнима кој се секу. Ломерова и Ломер-Котрелова препрека. ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЈА. Геометрија клизања и двојниковања. Дислокациони механизам клизања. КРИВЕ ДЕФОРМАЦИЈЕ. Номинална и стварна крива деформације. Пластична нестабилност. Индекс деформационог ојачавања. Фактори пластичне анизотропије. Осетљивост на брзину деформације. МЕХАНИЗМИ ОЈАЧАВАЊА. Дислокациони механизам деформационог ојачавања. Ојачавање границама зрна. Растварајуће ојачавање. Таложно и дисперзно ојачавање. ПОНАШАЊЕ ДЕФОРМИСАНИХ МЕТАЛА ПРИ ЗАГРЕВАЊУ. Опорављање. Рекристализација. Раст зрна. СТРУКТУРА ДЕФОРМИСАНИХ, ДЕФОРМИСАНИХ, ЖАРЕНИХ МЕТАЛА. Дислокациона структура. Микротраке и траке смицања. Текстура деформације и текстура жарења и утицај на особине. ЛОМ. Крти и дуктилни лом: микромехнизам лома;. Заморни лом: микроскопске и макроскопске особине;Лом на повишеним температурама. Дијаграми механизма лома
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе из кристалографије (Милерови индекси равни и праваца. Густина слагања атома у пов.ц.к., прост.ц.к и гсх решеткама. Вајсов закон зоне. Стереографска пројекција. Представљање равни на стереографској пројекцији) и теорије дислокација. Експерименталне вежбе из геометрија клизања и двојниковања, механизама деформационог ојачавања, понашања деформисаних метала при загревању (опорављање и рекристализација), Крти и дуктилни лом: посматрање површине прелома
  Литература
  1. Ђ.Дробњак, Физичка Металургија – Физика чврстоће и пластичности, ТМФ, Београд (1986)
  2. Ђ.Дробњак, Скрипте, ТМФ Београд 1993
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  330
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске и експерименталне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари