Навигација

МИМФ1 - Материјали за микро и оптоелектронику

Спецификација предмета
НазивМатеријали за микро и оптоелектронику
АкронимМИМФ1
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са основним материјалима, процесима и технологијама у микро и оптоелектроници. На основу усвојених знања из области инжењерства електронских и оптоелектронских материјала студент ће бити могућности да учествује у мултидисциплинарним тимовима за пројектовање и вођење процеса у области електронских технологија.
  Исходи учења (стечена знања)У оквиру курса студенти се упознају са основним полупроводничким и оптоелектронским материјалима, процесима дизајнирања, процесирања и карактеризације микроелектронских и оптоелектронских структура.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтруктура и својства елементарних полупроводника и полупроводничких једињења; лектрична и оптичка својства, дефекти структуре и допирање полупроводника; Анализа и карактеризација електронских материјала; Хетероструктуре, инжењерство енергетских нивоа и развој нових оптоелектронских материјала;Транзисторски спој- биполарни (БЈТ), просторни (ФЕТ); Процеси у електронсим технологијама: раст кристала, литографија, допирање полупроводника, нагризање и повезивање; Танки филмови; Полупроводници у оптоелектроници, соларне ћелије, Ласери; Електронски и оптоелектронски композитни материјали; Наномодификовани електронски и оптоелектронски композитни филмови и нановлакна. ;
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Jaspriт Singh, Semiconducтor devices, John Wiley & Sons, Chichesтer, England, 2001
  2. Sтanley Wolf, Richard N. Tauber, Silicon Processing for тhe VLSI Era, Laтice Press, Sunseт Beach, California, 1986
  3. Marc Madou, Fundamentals of Microfabrication, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, 1997
  4. Micro-and Optoelectronic Materials and Structures: Physics, Mechanics, Design, Reliability, Packaging, Vol 1 and 2, Editors: E. Suhir, Y.C. Lee, C. P. Wong, Springer Science+Bisness Media. Inc. 2007
  5. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставеПредавања са визуелним демонстрацијама, упознавње са методама раста кристала и процесирања компзита демонстрационим путем, консултације у вези припреме семинарског рада
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари20