Навигација

ХКК39 - Сепарационе технике

Спецификација предмета
НазивСепарационе технике
АкронимХКК39
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомOпшта хемија II, Математика II, Органска хемија II, Аналитичка хемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студенти упознају и савладају основне принципе сепарационих техника, прорачун основних величина и параметара битних за сепарационе процесе, као и критеријуме за избор како одређене технике, тако и сепарационог агенса за специфичну намену.
  Исходи учења (стечена знања)Способност за индивидуални и тимски рад на примени комерцијалних и развоју нових сепарационих техника у разним областима, а посебно у областима контроле квалитета и заштите животне средине у индустријској производњи.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗначај и циљ сепарација и класификација сепарационих техника. Принципи равнотежних сепарационих процеса. Принципи сепарације са хемијском реакцијом. Хроматографија. Принципи мембранских сепарационих процеса. Сепарације у електричном пољу. Биолошке и биохемијске методе сепарације. Атрактивна решења сепарационих система у контроли квалитета и области заштите животне средине.
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе (Дестилација; екстракција течно-течно; адсорпција; јоноизмењивачка хроматографија; хроматографија у колони; мембранска екстракција; мембранска филтрација).
  Литература
  1. Стевановић С., Тривунац К., Основи сепарационих процеса, скрипта, ТМФ
  2. Berg E.W., Phisical and Chemical Methods of Separation, McGraw-Hill, New York, 1963.
  3. Noble R.D., Terry P.A., Principles of Chemical Separations With Environmental Applications, Cambrige University Press, Cambrige, 2004.
  4. Jack S. Watson, Separation Methods for Waste and Environmental Applications, Marcel Dekker Inc., New York, 1999.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеТеоријска настава, експерименталне вежбе и домаћи задаци.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари20