Навигација

ХХП48 - Пројектовање уређаја у хемијској индустрији

Спецификација предмета
НазивПројектовање уређаја у хемијској индустрији
АкронимХХП48
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомМеханичке операције, Топлотне операције, Операције преноса масе (одслушане)Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената да критички и аналитички размишљају у светлу феномена преноса и основних технолошких операција и да самостално пројектују уређаје који се користе у хемијској индустрији. Упознавање са начином резоновања, логике и терминологије у овој области, упознавање са изворима информација.
  Исходи учења (стечена знања)Способност самосталног избора, прорачуна и пројектовања основних типова уређаја хемијске индустрије за извођење механичких и топлотних операција и операција преноса масе. Способност израде пројекта опреме.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни принципи за избор и пројектовање апарата и уређаја. Материјални и енергетски биланси и специфичности поступка као основе за пројектовање уређаја. Стандардни и специјални уређаји, конструкциони материјали, специфичности погонских и енергетских средстава, специфичности рада, техничка документација и прописи о пројектовању уређаја хемијске индустрије. Листе опреме; Типови уређаја, избор, методе прорачунавања и оптимизација, конструкционе и експлоатационе карактеристике и опсег примене за различите типове уређаја: СИСТЕМИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРАНСПОРТ ТЕЧНИХ; ГАСОВИТИХ, ЧВРСТИХ МАТЕРИЈА; УРЕЂАЈИ ЗА КОМПРЕСИЈУ, ТРАНСПОРТ ГАСОВА, СТВАРАЊЕ ВАКУУМА; УРЕЂАЈИ ЗА МЕШАЊЕ ТЕЧНОСТИ, СУСПЕНЗИЈА, УРЕЂАЈИ ЗА СМЕШАВАЊЕ ЧВРСТИХ МАТЕРИЈАЛА; УРЕЂАЈИ ЗА МЕХАНИЧКО РАЗДВАЈАЊЕ ХЕТЕРОГЕНИХ СИСТЕМА; РАЗМЕЊИВАЧИ СА ЦЕВНИМ СНОПОМ, ОМОТАЧЕМ – БЕЛОВА МЕТОДА ПРОРАЧУНА; КОНДЕНЗАТОРИ; РЕБОЈЛЕРИ; ВАЗДУШНИ ХЛАДЊАЦИ; УРЕЂАЈИ ЗА СУШЕЊЕ; УРЕЂАЈИ ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ, РЕКТИФИКАЦИЈУ; УРЕЂАЈИ ЗА АПСОРПЦИЈУ
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе које прате теоријску наставу.
  Литература
  1. Материјал са предавања, скрипта
  2. McCabe,W.K., Smith,J.C., Harriot,P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 2005.
  3. Sinnott,R.K., Coulson&Richardsons Chem.Eng., Vol. 6, Pergamon Press, Oxford, 1993.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  330
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти60
  Колоквијуми
  Семинари