Навигација

Д173 - Термодинамика раствора електролита

Спецификација предмета
НазивТермодинамика раствора електролита
АкронимД173
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти савладају основе термодинамике растворе електролита, да се упознају са класичним и савременим моделима везаним за термодинамичке величине чистих и мешаних раствора електролита, са техникама мерења коефицијената активности као и са начинима обраде експерименталних података у теорији раствора електролита.
   Исходи учења (стечена знања)Самостална израда задатака омогућује студентима да овладају начином обраде података термодинамичких величина раствора електролита и применом савремених програма за прорачун ових величина. ; ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са теоријом раствора електролита, укључујући следеће наставне јединице: чисти и мешани раствори електролита, модели зависности допунске Гибсове енергије раствора електролита од састава и температуре као и зависност изведених величина (осмотског коефицијента, коефицијента активности, ...), методе одређивања термодинамичких особина раствора електролита, методе предвиђања термодинамичких особина раствора електролита. Студенти овладавају начином обраде података термодинамичких величина раствора електролита и применом програмских пакета за прорачун ових величина.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. H. S. Harned, B. B. Owen, »The Physical Chemistry of Electrolytic Solutions«, Reinhold Book Corporation, New York, Amsterdam and London, 1958.
   2. R. A. Robinson, R. H. Stokes, »Electrolyte Solutions«, Butterworths Scientific Publications, London, 1955.
   3. H. S. Harned, R. A. Robinson, »Multicomponent Electrolyte Solutions«, Pergamon Press, London, 1968.
   4. Lecture notes
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставепредавања са примерима и самосталну израду задатака
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари