Навигација

Д149 - Одабрана поглавља биофизике

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља биофизике
АкронимД149
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да упозна студенте са физиком биополимера и биофизиком сложених система. Кроз програм предмета студенти се детаљно упознају са теоријским и експерименталним физичким методама одређивања просторне структуре биполимера, која је од значаја у биотехнологији и органској хемијској технологији. Студенти се оспособљавају и за математичко-физичко моделовање биомеханичких и биоелектричних активности надћелијских структура (ткива и органа), укључујући веома сложене когнитивне психолошке функције и интеракције организма и околине.
   Исходи учења (стечена знања)Предмет упознаје студенте са биофизичким методама, које се користе у биотехнологији и инжењерству биополимера. Програм предмета обухвата физичке методе одређивања просторне структуре биополимера, биомеханику, мождане таласе и стања свести и биофизичке ефекте електромагнетних поља, јона и јонизујућег зрачења.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеФизичке методе одређивања просторне структуре биополимера ; • Рентгенска дифракција, неутронска дифракција ; • Преламање и апсорпција поларисане светлости ; • Нуклеарна магнетна резонанција и електронска парамагнетна резонанција ; • Сканирајућа тунелска микроскопија ; Биомеханика ; • Основни принципи механике примењени на живе системе ; • Закони механике за дискретне и континуалне компоненте живих система ; • Биомеханика костију и мишића ; • Биомеханички аспекти остеогенезе ; • Енергетско разматрање фрактуре костију ; • Биомеханичка својства крвотока ; Мождани таласи и биофизички модел стања свести ; • Анализа спектра снаге ЕЕГ И ЕП сигнала ; • Релативистички модел измењених стања свести ; • Биофизичке карактеристике нискодиелектричне гасовите јонске струцтуре ; • Релативистички феномени у прелазним стањима свести ; • Импликације за моделовање когнитивних функција ; Биофизички ефекти електромагнетних поља, јона и јонизујућег зрачења ; • Биофизички механизам деловања електромагнетних поља ; • Биофизички механизам деловања јона ; • Биофизички механизам деловања високоенергетских фотона, електрона, протона и неутрона ;
   Садржај практичне наставеПрактичне и демонстрационе вежбе у лабораторији за експерименталну психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Институту за ментално здравље у Београду, Институту за нуклеарне науке Винча и Институту за физику. ;
   Литература
   1. 1. Glaser R., Biophysics, Springer Verlag, 5th revised edition, New York, 2001.
   2. 2. Fung Y.C., Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues, Springer Verlag, New York, 1993.
   3. ;
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставепредавања, вежбе, семинари, лабораторијске вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит30
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари30