Навигација

Д102МИ - Структура и својства металних материјала

Спецификација предмета
НазивСтруктура и својства металних материјала
АкронимД102МИ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОмогућити разумевање структуре метала и легура, њене стабилности и утицаја на својства материјала ради оспособљавања студената да на основу познавања структуре и начина њеног модифицирања предвиде својства металних материјала за специфичне намене.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да на основу познавања теорије легирања, структуре металних материјала и могућности експерименталних метода за њено квалитативно и квантитативно дефинисање предвиди својства различитих металних материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУпознавање са структуром металних материјала и експерименталним методама њеног одређивања, дефинисање електронске структуре атома, кристалне структуре и микроструктуре метала и легура, применом теорије зона у теорији легирања, упознавање са образовањем микроструктуре класичних и савремених металних материјала као и начином њеног модифицирања у циљу побољшања или постизања специфичних својстава, корелирање структуре са физичким, механичким и технолошким својствима различитих металних материјала.
  Садржај практичне наставеУпознавање са електронском структуром атома и физичким својствима металних материјала, теоријом легирања, кристалном структуром легура и методом њеног одређивања, структурном анализом материјала применом различитих метода оптичке микроскопије, квантитативним дефинисањем микроструктуре, утицајем услова кристализације или примењене термичке обраде на развој микроструктуре, утицајем микроструктурних промена на механичке карактеристике металних материјала, микроструктурном анализом и својствима легура железа и нежелезних легура.
  Литература
  1. D.R. Askeland, "The Science and Engineering of Materials", 2nd. SI ed., Chapman&Hall, London, 1993.
  2. M.F. Ashby, D.R.H. Jones, "Engineering of Materials 2-An Introduction to Microstructure, Processing and Design", Pergamon Press, Oxford, 1992.
  3. W.F. Smith, "Structure and Properties of Engineering Alloys", Mc. Graw-Hill, New York, 1981.
  4. W. Hume-Rothery, R.E. Smallman, C. Haworth, "Atomic Theory for Students of Metallurgy", 5th ed., The Institute of Metals, London, 1970.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеНастава се одвија у виду предавања и рачунских вежби. Студенти у току наставе треба да ураде семинарски рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари40