Навигација

ББИ315 - Квалитет и безбедност у биотехнологији

Спецификација предмета
НазивКвалитет и безбедност у биотехнологији
АкронимББИ315
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОдслушана микробиологијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања из области безбедности и квалитета у биотехнолошкој производњи хране
  Исходи учења (стечена знања)Познавање фактора ризика по безбедност и квалитет у процесу производње хране, познавање техника за контролу ризика и система за управљање ризицима
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеБиотехнолошка производња хране – типови ферментисаних производа, састојци у ферментисаним производима, процесни кораци, процесни услови, квалитет производа. ; Микробни продукти који утичу на безбедност ферментисане хране (органске киселине, ензими, бактериоцини) ; Хемијске опасности и њихова контрола ; Микробиолошке опасности и њихова контрола ; Физичке опасности и њихова контрола ; Генетски модификована храна ; Анализа ризика – прикупљње и анализа података и методе за предвиђање микробног раста у храни ; Процесне операције и поступци за смањење ризика по безбедност хране – санитација опреме и погона, конзервисање хране коришћењем физичких, хемијских и микробиолошких агенаса, валидација и верификација процеса ; Системи за обезбеђење квалитета и безбедности хране (ISO 9001, HACCP, ISO 22000) ;
  Садржај практичне наставеСтудија случаја – примена HACCP система у конкретној производњи ферментисане хране (пример из производње сира, ферментисаних производа од меса и др.)
  Литература
  1. Martin R.Adams, M. J. Robert Nout, Fermentation and Food Safety, Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, Maryland, 2001
  2. Y. H. Hui, Lisbeth Meunier-Goddik, Åse Solvejg Hansen, Jytte Josephsen, Wai-Kit Nip, Peggy S. Stanfield, Fidel Toldra, Handbook of Food and Beverage Fermentation Technology, Marcel Dekker, Inc., 2004
  3. Vijay K. Juneja, John N. Sofos, Control of Foodborne Microorganisms, Marcel Dekker, Inc., 2002
  4. R. E. HESTER AND R. M. HARRISON, Food Safety and Food Quality, The Royal Society of Chemistry 2001
  5. RONALD H. SCHMIDT and GARY E. RODRICK, FOOD SAFETY HANDBOOK, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. New Jersey, 2003
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  210
  Методе извођења наставеПредавања, практична настава, семинари
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит60
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари10