Навигација

ББИ212 - Биофизика

Спецификација предмета
НазивБиофизика
АкронимББИ212
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да упозна студенте са основама биофизике на молекуларном, ћелијском и надћелијском нивоу. Програм предмета обухвата молекуларну биофизику, физику нервног импулса, биомеханичке процесе, биоелектричне активности и биофизичке интеракције организма и околине.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се детаљно упознају са физичким методама карактеризације биополимера, основама молекуларне електронике, теоријским и експерименталним физичким методама проучавања структуре и функционалности ћелија, поларитета ћелијских мембрана и простирања електричних импулса. Студенти стичу неопходна знања из биомеханичких и биоелектричних активности надћелијских структура (ткива и органа).
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМолекуларна биофизика. Физичке методе карактеризације биополимера. Основе молекуларне електронике. Физика нервног импулса. Физика мембране. Простирање нервног импулса. Синаптички процеси. Биомеханички процеси. Биофизика мишићних контракција. Локомоторни процеси. Кардиоваскуларни процеси. Биоелектричне активности. Електрофизиологија ЕКГ сигнала. Електрофизиологија ЕЕГ и МЕГ сигнала. Мождани таласи и биофизички модел стања свести.Биолошке неуронске мреже. Моделовање когнитивних процеса. Биофизичке интеракције организма и околине. Биолошки ефекти електромагнетних поља, јона и јонизујућег зрачења. Механизми акунпунктурне симулације. ;
  Садржај практичне наставеПрактичне и демонстрационе вежбе у лабораторији за експерименталну психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Институту за ментално здравље у Београду, Институту за нуклеарне науке Винча и Институту за физику. ;
  Литература
  1. R. Cotteril, Biophysics: An Introduction, John Wiley & Sons, 1st edition, New York, 2002
  2. R. Glaser, Biophysics, Springer Verlag, 5th revised edition, New York, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  210
  Методе извођења наставепредавања, рачунске вежбе, семинари, лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари10