Навигација

14МЗМ6 - Пројектовање хемијских реактора

Спецификација предмета
НазивПројектовање хемијских реактора
Акроним14МЗМ6
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је усвајање нових знања из пројектовања хемијских реактора као и проширивање знања стечених у претходном курсу (Основи реакторског инжењерства), из области: неизотермног рада реактора, анализе концепта реалних реактора, пројeктовање хемијских реактора за хетерогено катализоване и некатализоване процесе.
  Исходи учења (стечена знања)На основу знања стечених у оквиру овог курса студенти су способни да самостално решавају једноставније проблеме из области анализе рада, моделовања, симулације и пројектовања хемијских реактора.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеХемијски реактори у индустријским процесима; Вишеструка стационарна стања и хистерезис код неизотермног проточног реактора са идеалним мешањем; Стабилност вишеструких стационарних стања, фазни дијаграм и бифуркациона анализа; Оптималан начин извођења неизотермних процеса; Реални хемијски реактори, неидеално протицање и анализа рада реалних реактора; Кинетика хетерогено катализованих ракција, Утицај преноса масе на брзину хетерогено катализованих процеса, Пројектовање реактора за хетерогене катализоване реакције; Пројектовање реактора за хетерогене некатализоване реакције (гас-чврсто); Пројектовање хемисорбера.
  Садржај практичне наставеУ оквиру практичне наставе решавају се проблеми из следећих области: Вишеструка стационарна стања и хистерезис код неизотермног проточног реактора са идеалним мешањем; Стабилност вишеструког стационарног стања, фазни дијаграм и бифуркациона анализа; Оптималан начин извођења неизотермних процеса; Реални хемијски реактори и анализа рада; Пројектовање реактора за хетерогено катализоване реакције; Пројектовање реактора за хетерогене некатализоване реакције; Пројектовање хемисорбера.
  Литература
  1. Скрипта: Пројектовање индустријских каталитичких реактора; А. Орловић.
  2. Основи теорије и пројектовања хемијских реактора; Octave Levenspiel (Превод Г. Јовановић и Н. Чатиновић), TMФ, 1991.
  3. Elements of chemical reaction engineering; S. Fogler, Prentice Hall 3rd Ed. 1999.
  4. Chemical reactor design, optimization and scale-up, Nauman E.B., Mc Graw-Hill, 2002.
  5. Chemical reactor design and operation; R. Westertep, V.P.M. Van Swaaij, A.A.C.M. Beenackers, 2nd Ed. J Wiley1884 (2001, Student edition).
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит55
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари