Навигација

14МЗХ14 - Хемија макромолекула

Спецификација предмета
НазивХемија макромолекула
Акроним14МЗХ14
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОрганска хемија 1Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са значајним аспектима хемије макромолекула, почев од њихове молекулске структуре, начина извођења синтезе до својстава и примене полимера. Стицање основних знања о механизму и кинетици ланчаних и ступњевитих полимеризација. Овладавање основним техникама извођења реакција полимеризације. Сагледавање утицаја молекулске структуре на својстава и примену полимерних материјала.
  Исходи учења (стечена знања)1. Студенти су стекли основна знања о механизму и кинетици ланчаних и ступњевитих полимеризација. 2. Студенти су у могућности да тумаче како се избором мономера, начином и условима извођења синтезе може утицати на структуру макромолекула. 3. Студенти су овладали знањима о зависности макроскопских својстава макромолекула од њихове молекулске структуре.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни појмови, дефиниције и номенклатура. Класификација полимера. Структура полимера. Ступњевите полимеризације. Механизам и кинетика ступњевитих полимеризација. Полимеризација као ланчана реакција. Термодинамички и кинетички аспект ланчаних полимеризација. Радикална полимеризација. Механизам и кинетика елементарних реакција полимеризације. Јонске полимеризације и стереоспецифичне полимеризације. Технике извођења реакције полимеризације преко слободних радикала: полимеризације у маси, емулзији, суспензији, раствору и таложне полимеризације
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе:Средње вредности моларних маса и расподеле моларних маса. Поликондензације дифункционалних мономера. Теорије формирања гела. Полимеризације преко слободних радикала. Полимеризације преко анјона и катјона. Експерименталне вежбе: Предвиђено је да студент уради пет вежби: Синтеза полимера међуфазном поликондензацијом. Синтеза полиестара високотемпературном поликондензацијом. Израда тврдих и меких полиуретанских пена. Полимеризација метил-метакрилата у маси. Поли-меризација стирена у емулзији. Полимеризација метил-метакрилата у суспензији. Таложна полимеризација акрилонитрила. Синтеза полиетара и полиестaра отварањем прстенoва хетероцикличних мономера.
  Литература
  1. С.М. Јовановић, Ј. Ђонлагић, "Хемија макромолекула", ТМФ, Београд, 2004.
  2. Ј. Ђонлагић, "Хемија макромолекула - практикум", ТМФ, Београд, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставепредавања, рачунске и експерименталне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит
  Практична настава15Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми25
  Семинари