Навигација

14МККФИ - Контрола квалитета у фармацеутској индустрији

Спецификација предмета
НазивКонтрола квалитета у фармацеутској индустрији
Акроним14МККФИ
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања и вештина потребних за рад у контролним, развојним и истраживачким лабораторијама фармацеутске индустрије.
  Исходи учења (стечена знања)Познавање принципа Добре произвођачке праксе (GMP) и Добре контролне лабораторијске праксе (GCLP). Стечена знања и вештине из области контроле квалитета сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже у фармацеутској индустрији. Способност решавања практичних проблема, од избора одговарајуће аналитичке методе, планирања и обављања експеримента, до обраде, тумачења и дискусије добијених резултата.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у контролу квалитета у фармацеутској индустрији. Принципи Добре произвођачке праксе (GMP) и Добре контролне лабораторијске праксе (GCLP). Обезбеђење квалитета (QA). Законска регулатива. Фармакопеје. Садржај контроле. ; Контрола квалитета сировина. Узорковање. Одређивање физичких својстава биљних дрога. Идентификација биљних дрога. Степен чистоће, алкалитет, ацидитет, садржај хлорида и тешких метала. Лимит тестови. Одређивање карактеристичних константи. Испитивање сировина животињског порекла. Микробиолошка контрола. ; Контрола квалитета полупроизвода. Одређивање физичких параметара. Растворљивост и распадљивост. ; Контрола квалитета готових производа. Фармацеутско-технолошки поступци. Биолошки тестови. Испитивања водених раствора, неводених раствора, препарата који се дозирају у капима, инјекција и инфузија, суспензија и емулзија, лековитих масти и супозиторија, таблета и капсула. ; Контрола квалитета амбалаже. Врсте материјала које се користе. Контејнери. Идентификација према стандардима. Стакло. Алуминијумске тубе. Унутрашња заштита. ;
  Садржај практичне наставеПрипреме за анализу и анализе одабраних фармацеутских препарата према монографијама из фармакопеје Ph. Jug. V. Презентација и дискусија добијених резултата.
  Литература
  1. • Pharmacopoea Jugoslavica, Editio quinta (Ph. Jug. V), Савезни завод за заштиту и унапређење здравља, Савремена администрација, Београд, 2000.
  2. • Modern Pharmaceutics, Fourth Edition, ed. by G.S. Banker and C.T. Rhodes, Drugs and the Pharmaceutical Sciences, vol. 121, Marcel Dekker, Inc, New York-Basel, 2002.
  3. • Добра произвођачка пракса, Београд, 2006.
  4. • Љ. Живановић, Одабране методе за фармацеутску анализу, Нијанса, Земун, 2003.
  5. • Закон о лековима и медицинским средствима, Сл. Гласник РС, бр. 30/2010. и 107/2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања (PPT презентацијe), колоквијум (један), домаћи задатак(један)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит40
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари