Навигација

14МИМБПМ - Биодеградабилни полимерни материјали

Спецификација предмета
НазивБиодеградабилни полимерни материјали
Акроним14МИМБПМ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са појмом и дефиницијом биодеградабилности синтетских и природних полимерних материјала. Стицање основних знања о методама испитивања биодеградабилности. Упознавање са врстама биодеградабилних синтетских полимера, њиховим значајем и применом.
   Исходи учења (стечена знања)Након успешно завршеног курса студенти су стекли знање о односу структура полимера и биодеградабилност. Студенти овладавају знањимa о примени појединих полимерних материјала у складу са њиховим биодеградабилним својствима. Студенти су у могућности да креирају структуру синтетског полимера у складу са потребама у примени одређеног биодеградабилног полимерног материјала.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеДефиниција биодеградабилности полимерних материјала. ; Методе испитивања биодеградабилности са прегледом постојећих стандарда. ; Механизами биодеградације полимера. ; Утицај структуре полимера на биодеградабилност. ; Неке класе синтетских и природних биодеградабилних полимера. ; Полимери из обновљивих извора. ; Примена биодеградабилних полимерних материјала. ;
   Садржај практичне наставеДемонстрационе вежбе: поређење in vitro биодеградабилности синтетског биодеградабилног и биоинертног полимера коришћењем резличитих метода карактеризације (мерење губитка масе, GPC, DSC, оптичка микроскопија) ; Израда семинарског рада (у облику презентације и/или литературног рада) коришћењем актуелне литературе из области. ;
   Литература
   1. Handbook of Biodegradable Polymers Ed.C. Bastioli, 2005, Rapra Technology Limited
   2. Polymers, the Environment and Sustainable Development, A. Azapagic, A. Emsley, I Hamerton, Ed. I. Hamerton 2003, John Wiley&Sons Ltd
   3. Degradable Aliphatic Polyesters, Advances in Polymer Science Series, Vol. Ed. A.-C. Albertsson, 2002, Springer
   4. Biodegradable Polyesters:Synthesis and Physical Properties, Marija S. Nikolic, Jasna Djonlagic, in A Handbook of Applied Biopolymer Technology: Synthesis, Degradation and Applications, 2011, RCS Publishing
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   222
   Методе извођења наставеПредавања, демонстрационе експерименталне вежбе, дискусија о урађеном семинарском раду
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит40
   Практична настава20Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30