Навигација

14ИИМ41 - Корозија и заштита материјала

Спецификација предмета
НазивКорозија и заштита материјала
Акроним14ИИМ41
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомФизичка хемијаОблик условљености
   Циљеви изучавања предмета1. Упознавање са фундаменталним знањима из термодинамике корозије метала ; 2. стицање основних знања неопходних за разумевање кинетике и механизма хемијских и електрохемијских реакција које се одигравају при корозији метала. ; 3. да упозна студенте са различитим облицима корозије метала и утицајем спољашњих и унутршњих фактора на кинетику и механизам корозионих процеса. ; 4. стицање основних знања неопходних за разумевање, примену и пројектовање различитих система заштите од корозије у пракси. ;
   Исходи учења (стечена знања)Студент је овладао фундаменталним знањима из термодинамике корозије метала као и стекао знања неопходна за разумевање кинетике и механизма основних хемијских и електрохемијских реакција које се одигравају при корозији метала. Познавањем различитих облика корозије метала као и утицајем спољашњих и унутршњих фактора на кинетику и механизам корозионих процеса, стекао је основу за разумевање различитих облика корозије метала и легура која се јављају у пракси и примену савремених облика заштите од корозије.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе1) проучавању термодинамичких аспеката хемијске и електрохемијске корозије метала, ; 2) пручавању кинетике хемијских и електрохемијских реакција које чине корозионе процесе са посебним освртом на утицај спољашњих и унутрашњих фактора на брзину корозије метала, ; 3) проучавању локалних облика корозије метала и легура и услова под којима се локални облици корозионих оштећења јављају, ; 4) проучавању електрохемијске и хемијске пасивације метала и легура ; 5) проучавању заштите метала од корозије применом инхибитора, протекторске, катодне, анодне заштите и неметалних превлака. ;
   Садржај практичне наставе1) Корозија метала са издвајањем водоника ; 2) Контактна (галванска) или медјукристална корозија метала ; 3) Елекрохемијска заштита, катодна или анодна ;
   Литература
   1. С. Младеновић, ''КОРОЗИЈА, ЗАШТИТА'', ТМФ, Београд 1995
   2. F.L.Laque, H.R.Copson, '' OTPORNOST METALA I LEGURA NA KOROZIJU'', Naučna knjiga, Beograd, 1975.
   3. В.Мишковић-Станквић, ''ОРГАНСКЕ ЗАШТИТНЕ ПРЕВЛАКЕ'' Савез инжејера и техничара за заштиту материјала Србије (СИТЗАМС), Београд 2001.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања – теорија и рачунски примери ; Експерименталне вежбе ;
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава20Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари