Навигација

14ИИМ23 - Полимерни материјали

Спецификација предмета
НазивПолимерни материјали
Акроним14ИИМ23
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомположен предмет Општа хемија IОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОвладавање релацијама структура-својства карактеристичним за полимерне материјале поштујући основне принципе науке о материјалима. ; Разумевање специфичности које намеће полимерна структура у инжењерским поступцима добијања, избора, оптимизовања и пројектовања полимерних материјала. ; Разумевање значаја полимера и њихове могуће примене и потребе за тимским радом у решавању инжењерских проблема везаних за полимере.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање основним принципима и техникама за рад са полимерима и повезивање ових специфичних знања са знањима из других дисциплина у решавању савремених инжењерских проблема . ; Оспособљеност за предвиђање понашања полимерних материјала у инжењерским конструкцијама и производима масовне потрошње, као и у односу према животној средини. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Увод - место и значај полимера у савременом инжењерству. ; 2. Ланчаста структура полимерних молекула, параметри који је описују и утицај на својства материјала. ; 3. Нивои структуре полимерних материјала и утицај на својства. ; 4. Методе добијања полимера и производња полимерних материјала и њихов утицај на структуру. ; 5. Обликовање полимерних производа и њихов утицај на структуру материјала. ; 6. Вискоеластичност полимера. ; 7. Деградација полимера и полимерних материјала. ; 8. Класификација и избор полимера и полимерних материјала у функцији структуре и својстава. ; 9. Молекулско инжењерство полимера – мултикомпонентни системи. ; 10. Пројектовање полимерних производа. ;
  Садржај практичне наставе1. Рачунање средњих моларних маса ; 2. Рачунање брзине полимеризације и поликондензације ; 3. Рачунање неких термодинамичких величина полимера ; 4. Испитивање основних својстава полимера - густина, растворљивост, горивост ; 5. Механичка својства полимера ; 6. Бубрење полимера ; 7. Оптичка својства полимера ; 8. Индекс течења растопа ; ;
  Литература
  1. И.Г. Поповић, Полимерни материјали, интерна скрипта Катедре за ОХТ
  2. C.S. Brazel, S.L. Rosen, Fundamental Principles of Polymeric Materials, Wiley, New York, 2012.
  3. 3. R.J. Young, P.A. Lovell, Introduction to Polymers, CRC Press, Boca Raton, 2011
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  322
  Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања, рачунска и експериментална вежбања.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари