Навигација

14ДМИ5 - Виши курс физике чврстоће и пластичности

Спецификација предмета
НазивВиши курс физике чврстоће и пластичности
Акроним14ДМИ5
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је стицање знања о променама у структури при термомеханичкој обради те утицају структуре на механичке особине, што све чини основу за разумевање међузависности састава, термомеханичке обраде, структуре и механичких особина металних материјала. .
  Исходи учења (стечена знања)Теоријске основе потребне за слушање свих технологија пластичне прераде метала и заваривања
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКРИСТАЛОГРАФИЈА. Кристална структура. Браваис-ове решетке. Милерови индекси равни и праваца. Густина слагања атома у пов.ц.к., прост.ц.к и гсх решеткама. Вајсов закон зоне. Стереографска пројекција. Представљање равни на стереографској пројекцији. ГРЕШКЕ У СТРУКТУРИ. Тачкасте грешке. Линијске грешке. Раванске грешке. ДИСЛОКАЦИОНА ТЕОРИЈА. Врсте дислокација. Геометрија дислокација. Бургерсов вектор. Напрезање око дислокација. Енергија дислокација. Линијски напон. Извори дислокација. Кретање дислокација. Јединичне и парцијалне дислокације. Енергија грешке у редоследу. Реакције дислокација у паралелним равнима. Реакције дислокација у равнима кој се секу. Ломерова и Ломер-Котрелова препрека. ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЈА. Геометрија клизања и двојниковања. Дислокациони механизам клизања. КРИВЕ ДЕФОРМАЦИЈЕ. Номинална и стварна крива деформације. Пластична нестабилност. Индекс деформационог ојачавања. Фактори пластичне анизотропије. Осетљивост на брзину деформације. МЕХАНИЗМИ ОЈАЧАВАЊА. Дислокациони механизам деформационог ојачавања. Ојачавање границама зрна. Растварајуће ојачавање. Таложно и дисперзно ојачавање. ПОНАШАЊЕ ДЕФОРМИСАНИХ МЕТАЛА ПРИ ЗАГРЕВАЊУ. Опорављање. Рекристализација. (статичка, динамичка, метадинамичка). Утицај процесних факјтора на кинетику рекристализације. Раст зрна. Инхибитори раста. Абнормални раст. СТРУКТУРА ДЕФОРМИСАНИХ И ДЕФОРМИСАНИХ И ЖАРЕНИХ МЕТАЛА. Дислокациона структура. Микротраке и траке смицања. Текстура деформације и текстура жарења и утицај на особине. ЛОМ. Крти и дуктилни лом: микромехнизам лома; Заморни лом: микроскопске и макроскопске особине;Лом на повишеним температурама. Утицај структуре и процесних фактора на механиѕам лома.
  Садржај практичне наставеРачунске и експерименталне вежбе из кристалографије и деформационог понашања. КРИВЕ ДЕФОРМАЦИЈЕ. Номинална и стварна крива деформације. Пластична нестабилност. Индекс деформационог ојачавања. Фактори пластичне анизотропије. Осетљивост на брзину деформације. Крти и дуктилни лом: посматрање површине прелома
  Литература
  1. Ђ.Дробњак, Физичка Металургија – Физика чврстоће и пластичности, ТМФ, Београд (1986)
  2. Ђ.Дробњак, Скрипте, ТМФ Београд 1993
  3. R.W.Cahn, P.Haasen, Physical Metallurgy, Elsevier 1996
  4. W.F.Hosford, Physical Metallurgy, CRC Press 2010
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске и експерименталне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари