Навигација

14ДМИ18 - Виши курс металуршких процеса

Спецификација предмета
НазивВиши курс металуршких процеса
Акроним14ДМИ18
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаОсновни циљеви курса су: припрема за самостално извођење инжењерских прорачуна термодинамичких и кинетичких реакционих параметара металуршких процеса, упознавање самосталног истраживачког рада, основних механизама процеса у металургији.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су припремљени за самостално извођење инжењерских прорачуна термодинамичких и кинетичких реакционих параметара металуршких процеса, упознавање самосталног истраживачког рада, основних механизама процеса у металургији са исходиштем у могућности примене у различитим технолошким шемама добијања, рафинације и рециклирања метала.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКроз овај предмет студенти савладавају термодинамичке и кинетичке основе пиро- и хидро процеса у металургији, реакционе механизме и могућности примене истих у екстракцији метала и процесирању металних материјала. Обим: други семестар 4 ЕЦТС. Семинарски рад је обавезан. Предмет упознаје студенте са основним принципима металуршких процеса који се примењују у технологијама добијања гвожђа и челика, феро-легура, обојених и ретких метала из примарних и секундарних сировина. Студенти ће бити упознати са процесима који се одвијају на повишеним температурама, као што су процеси калцинације, оксидације, редукције, сагоревања, сулфатизације, хлоровања и агломерације честица руда и концентрата. Анализираће се добијање високих температура, испитивати настанак, структура и особине растопа и оксидних система.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Rosenqvist, T., Principles of extractive metallurgy, 2nd Edition, New York, 1983
   2. Bodswort C., Bell H.B., Physical chemisry of Iron and Steel manufacture, 1995
   3. Davenport W.G., Flash smelting, University of Arizona, Tucson, Pergamon press, 1987
   4. Voljskij A.H., Sergijevsaja, Teorija metallurgičeskih processov, Metalurgija, Moskva, 1988
   5. Coudurier, Hopkins, Wilkomirsky, Fundamentals of Metallurgical Processes, Pergamon, 1998
   6. A.N. Zelikman, G.M. Voldman, L.V. Belyevska, Theory of Hydrometallurgical Process, Metallurgii, Moscow, 1993
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава се изводи у виду предавања. Студенти су обавезни да у току наставе ураде семинарски рад.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит60
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30