Навигација

14ДМИ01 - Физичка металургија

Спецификација предмета
НазивФизичка металургија
Акроним14ДМИ01
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је стицање знања о променама у структури при термомеханичкој обради те утицају структуре на механичке особине, што све чини основу за разумевање међузависности састава, термомеханичке обраде, структуре и механичких особина металних материјала. .
  Исходи учења (стечена знања)Теоријске основе потребне за слушање свих технологија пластичне прераде метала и заваривања
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКРИСТАЛОГРАФИЈА. Кристална структура. Браваис-ове решетке. Милерови индекси равни и праваца. Покретачка сила за одвијање фазних трансформација у течном и чврстом стању метала и легура. Трансформације у чврстој и течној фази. Хомогене и хетерогене трансформације. Дифузионе и бездифузионе трансформације. Механизми и кинетика. Дијаграми стања: равнотежни и неравнотежни (ТТТ и КХ). Утицај брзине хлађења на механизам и кинетику. ГРЕШКЕ У СТРУКТУРИ. Тачкасте грешке. Линијске грешке. Раванске грешке. ДИСЛОКАЦИОНА ТЕОРИЈА. Врсте дислокација. Геометрија дислокација. Бургерсов вектор. Напрезање око дислокација. Енергија дислокација. Линијски напон. Извори дислокација. Кретање дислокација. Енергија грешке у редоследу. Препреке на кретању. ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЈА. Геометрија клизања и двојниковања. Дислокациони механизам клизања. МЕХАНИЗМИ ОЈАЧАВАЊА. Дислокациони механизам деформационог ојачавања. Ојачавање границама зрна. Растварајуће ојачавање. Таложно и дисперзно ојачавање. ПОНАШАЊЕ ДЕФОРМИСАНИХ МЕТАЛА ПРИ ЗАГРЕВАЊУ. Опорављање. Рекристализација. Раст зрна. Инхибитори раста. абнормални раст. СТРУКТУРА ДЕФОРМИСАНИХ И ДЕФОРМИСАНИХ И ЖАРЕНИХ МЕТАЛА. Дислокациона структура. Микротраке и траке смицања. Текстура деформације и текстура жарења и утицај на особине.
  Садржај практичне наставеРачунске и експерименталне вежбе из кристалографије и деформационог понашања. КРИВЕ ДЕФОРМАЦИЈЕ. Номинална и стварна крива деформације. Пластична нестабилност. Индекс деформационог ојачавања. Фактори пластичне анизотропије. Осетљивост на брзину деформације. Крти и дуктилни лом: посматрање површине прелома
  Литература
  1. Ђ.Дробњак, Физичка Металургија – Физика чврстоће и пластичности, ТМФ, Београд (1986)
  2. Ђ.Дробњак, Скрипте, ТМФ Београд 1993
  3. R.W.Cahn, P.Haasen, Physical Metallurgy, Elsevier 1996
  4. W.F.Hosford, Physical Metallurgy, CRC Press 2010
  5. D.Porter, K.Easterling, "Phase transformations in metals and alloys, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, 1996.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске и експерименталне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари