Навигација

ЗП38 - Неорганска хемија

Спецификација предмета
НазивНеорганска хемија
АкронимЗП38
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомОпшта хемија IIОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са значајним аспектима савремене неорганске хемије, структуром и грађом неорганских супстанци, као и синтезом и применом важнијих типова неорганских једињења.Савладавање основних поступака неорганске синтезе и карактеризације. ;
   Исходи учења (стечена знања)Савладавање принципа савремене неорганске хемије, стицање знања о најважнијим класама неорганских једињењења, њиховој структури и грађи, механизмима неорганских хемијских реакција, као и стицање знања о каталитичкој улози неорганских једињења у најважнијим индустријским процесима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКомплексна једињења (теорија кристалног поља; електронски спектри; магнетна својства комплекса); Метал-органска једињења (методе добијања; алкили елемената главних група; металоцени); Комплекси са лигандима типа пи-киселина (карбонили; хемијска веза код карбонила; вибрациони спектри); Механизми неорганских реакција у раствору; Неорганска једињења у каталитичким процесима (појам и карактеристике катализатора; хомогена катализа; хетерогена катлиза); Основе чврстог стање (кристална решетка, јединична ћелија, кристални системи, јонске супстанце; основе рендгенске дифракције праха) ;
   Садржај практичне наставеИзвођење три неорганске синтезе и карактеризација добијених производа расположивим техникама.
   Литература
   1. Ђ. Стојаковић, Неорганска хемија, ТМФ, 1986, Београд
   2. Н. Рајић, Практикум неорганске хемије, ТМФ, 2004, Београд
   3. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Basic Inorganic Chemistry, John Wiley&Sons, New York, 1995
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   302
   Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, семинарски рад, тестови
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит50
   Практична настава20Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари10