Навигација

ЗП27 - Диференцијалне једначине

Спецификација предмета
НазивДиференцијалне једначине
АкронимЗП27
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомПоложена Математика1 и Математика 2Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче најважније појмове и тврђења, алгоритме решавања: из обичних диференцијалних једначина и система диференцијалних једначина, из парцијалних диференцијалних једначина, из Лапласових трансформација и примене Лапласових трансформација на решавање диференцијалних једначина и система диференцијалних једначина.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да знања стечена у овом наставном предмету успешно користе у савладавању градива других наставних предмета, које се изучавају на Факултету, из области природних и техничко-технолошких наука. Оспособљеност студената да стечена математичка знања користе у решавању техничких и технолошких проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОбичне диференцијалне једначине и системи диференцијалних једначина – диференцијалне једначине првог реда; диференцијалне једначине другог и вишег реда; неке примене обичних диференцијалних једначина; системи диференцијалних једначина првога реда. ; Парцијалне диференцијалне једначине – парцијалне диференцијалне једначине првог реда; парцијалне диференцијалне једначине другог реда; нумеричко решавање парцијалних диференцијалних једначине, неке примене парцијалних диференцијалних једначина. ; Лапласове трансформације – дефинија и основне особине Лапласове трансформације; примена Лапласове трансформације на решавање диференцијалних једначина и система диференцијалних једначина. ; ;
  Садржај практичне наставеНа вежбама се решавају примери, односно задаци којима се илуструју појмови и њихови међусобни односи изложени у теоријском делу наставе. Осим тога, на вежбама се постављају и решавају задаци којима се илуструје и увежбава примена стечених теоријских знања у решавању проблема у природним и техничко-технолошким наукама
  Литература
  1. В.Вујчић, С.Дајовић, Математика 3, 8. издање, ФОН, Београд, 2008.
  2. Н. Миличић, К.Обреновић Гилмор, Б.Златић, Збирка задатака из дифренцијалних једначина са елементима теорије, ТМФ, Београд, 2012.
  3. Ш.М. Ушћумлић, М.Г. Лазић, Одабрана поглавља математичке анализе, Универзитетска штампа, Београд, 1999;
  4. М. Миличић, Н. Миличић, Д. Станков, Елементи нумеричке анализе, теорија, алгоритми, програми, задаци, Универзитет у Београду, РГФ, Београд, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари