Навигација

ТЕТ112 - Елементи више математике 2

Спецификација предмета
НазивЕлементи више математике 2
АкронимТЕТ112
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче основне појмове и тврђења: из интегралног рачуна реалних функција једне реалне променљиве, из теорије функција две и више реалних променљивих, из вишеструких интеграла, из теорије обичних диференцијалних једначина. Осим тога, студенти треба да овладају: примерима примене интегралног рачуна реалних функција једне реалне променљиве, диференцијалног рачуна две и више независних реалних променљивих, двојних и тројних интеграла и обичних диференцијалних једначина у техничко - технолошким наукама.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да знања стечена у овом наставном предмету успешно користе у савладавању градива других наставних предмета, које се изучавају на Факултету, из области природних и техничко-технолошких наука. Оспособљеност студената да стечена математичка знања користе у решавању техничких и технолошких проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеодређивање неодређеног интеграла, интеграција неких класа функција. ; Реалне функције две и више реалних променљивих-појам реалне функције две и више реалних променљивих, гранична вредност и непрекидност, парцијални иѕвод и тотални диференцијал функције две и више променљивих. ; Вишеструки интеграли-елементи векторске анализе, криве и површи, тангента криве и тангентна раван, површи, двојни интеграл, и примене, тројни интеграл и примене. ; Обичне диференцијалне једначине-диференцијалне једначине првог реда, диференцијалне једначине другог и вишег реда, неке примене диференцијалних једначина. ;
  Садржај практичне наставеНа вежбама се решавају примери, односно задаци којима се илуструју појмови и њихови међусобни односи изложени у теоријском делу наставе. Осим тога, на вежбама се постављају и решавају задаци којима се илуструје и увежбава примена стечених теоријских знања у решавању проблема у природним и техничко-технолошким наукама.
  Литература
  1. N. Miličić, M. Obradović, Elementi više matematike (teorija sa primerima i zadacima), Akademska misao, Beograd, 2003.
  2. N. Miličić, M. Obradović, Zbirka zadataka iz više matematike , Akademska misao, Beograd, 2004.
  3. N. Miličić. M. Miličić, Elementi više matematike , II deo, II izdanje Akademska misao, Beograd, 2011.
  4. N. Miličić. M. Miličić ,Zbirka rešenih zadataka iz više matematike, II deo, II izdanje, Akademska misao, Beograd, 2011.
  5. Н. Миличић, К.Обреновић Гилмор, Б.Златић, Збирка задатака из дифренцијалних једначина са елементима теорије, ТМФ, Београд, 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  33
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари