Навигација

МЗХ1 - Принципи органске синтезе

Спецификација предмета
НазивПринципи органске синтезе
АкронимМЗХ1
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомЗавршене основне студијеОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним принципима систематског изучавања и приступа органској синтези(опсег, могућности, ограничења, стереохемијски аспект, примена у синтетским процесима), као и са најважнијим синтетским реакцијама. Проучавање како класичних, тако и новијих реакција за конструкцију угљениковог скелета, са посебним освртом на реакције увођења и трансформација функционалних група као и увођење и контролу стереохемијских центара.
   Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног курса, студенти су оспособљени за самостални научно-истраживачки рад у области органске синтезе. Стекли су знања и вештине за успешно планирање и реализацију органских синтеза са јасно задатим циљевима који се желе постићи.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студента са основним принципима приступа органској синтези од детаљног ретросинтетичког планирања, преко развоја уз коришћење различитих синтетичких реакција, до крајњег циља који подазумева добијање што чистијег жељеног производа у што већем приносу са одређеним стереохемијским карактеристикама. Синтетичке реакције се односе пре свега на конструкцију угљеничног скелета, увођење, заштиту и трансформацију функципналних група, као и праћење стереохемијског тока реакције. У оквиру предмета студенти самостално обрађују синтезу сложеног органског једињења кроз семинарски рад.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Ж. Чековић, Органске синтезе, реакције и методе, Завод за уџбенике и наставна средства 2006. Београд
   2. W. Carruthers, I. Coldham, "Modern Methods od Organic Synthesis" 4. Ed. Cambrigde University Press, Cambridge 2004.
   3. G. M. London, "Organic Chemistry", Oxford University Press, 2002, Oxford
   4. P. Wyatt, "Organic Syntesis", Wiley, 2007, New York
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   400
   Методе извођења наставеПредавања и семинарски рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари30