Навигација

МТЕТ22 - Реологија полимера

Спецификација предмета
НазивРеологија полимера
АкронимМТЕТ22
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са дефиницијама и експерименталним методама одређивања реолошких пара-метара полимерних материјала, као и са емпиријским једначинама, математичким моделима и молекулским теоријама које описују вискоеластично понашање полимерна. Студенти стичу увид у све захтеве при извођењу експеримената и обради резултата реолошких мерења.
  Исходи учења (стечена знања)Предмет Реологијa полимера бави се изучавањем течења и деформацијa материјала при деловању неке силе. Стичу се знања која дају увид у структуру материјала и омогућавају да се сагледа утицај реолошких својстава на начин прераде и крајњу намену нискомолекулских и полимерних материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Дефиниција реологије као науке. Основни реолошки параметри. Динамички и непериодични огледи. Експерименталне технике реолошких мерења. 2. Вискоеластичност полимерних материјала. 3. Вискоеластични модели. Механички елементи и модели. Расподела релак-сационих и ретардационих времена. Молекулске теорије вискоеластичног понашања. 4. Утицај температуре и времена на реолошко понашање полимера. Зависност показатеља реолошког понашања полимера од њихове молекулске структуре. 5. Вискозност растопа полимера. Концентровани раствори полимера и гелови. 6. Течење дисперзних система. Тиксотропија и реопексија суспензија.
  Садржај практичне наставеЕксперименталне вежбе: Предвиђено је да студент уради пет експерименталних вежби: Одређивање вискозности концентрованих раствора и дисперзних система. Одређивање вискозности растопа полимера капиларном вискозометријом и диманичком механичком анализом. Одређивање фазних и физичких прелаза кристалиничних и аморфних полимера динамичком механичком анализом. Одређавање својстава напон-деформација еластомера и термопластичних полимера при истезању.
  Литература
  1. С. Јовановић, К. Јеремић, „Карактерисање полимера”, ТМФ, Београд, 2007 (одaбрана поглавља).
  2. М. Плавшић, „Полимерни материјали-наука и инжењерство”, Научна књига, Београд, 1996 (одабрана поглавља).
  3. J. Ђонлагић, „Практикум из реологије полимера” - интерна скрипта, Катедра за ОНХ.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставепредавања, експерименталне вежбе и домаћи задаци
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари