Навигација

МИЗС11 - Управљање радиоактивним отпадом

Спецификација предмета
НазивУправљање радиоактивним отпадом
АкронимМИЗС11
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаКурс је конципиран тако да се студенти упознају са настанком, пореклом, класификацијом, обрадом, безбедним складиштењем и одлагањем радиоактивног отпада, као и са међународним оквирима за заштиту од зрачења и управљање радиоактивним отпадом, утицајем радиоактивног отпада на здравље људи и животну околину, као и са јавном перцепцијом проблематике радиоактивног отпада.
  Исходи учења (стечена знања)На крају курса студент је оспособљен да овладава начинима настанка различитих форми радиоактивног отпада, методама за обраду, складиштење и одлагање у зависности од карактеристика отпада, као и принципима управљања радиоактивним отпадом у циљу контроле и минимизације ризика за популацију и животну средину. Студенти стичу и практична знања о процени ризика и радиолошким импликацијама радиоактивног отпада и искуствима стеченим након претходних акцидената са изворима зрачења.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Дефиниција радиоактивног отпада. Порекло и типови радиоактивног отпада. Основни принципи управљања радиоактивним отпадом . Заштита људи и околине. Заштита и оптерећење будућих генерација. Регулаторни оквир. Контрола генерисања радиоактивног отпада. Независност генерисања и управљања радиоактивним отпадом. Радијациона сигурност. Класификација радиоактивног отпада. Врсте радиоактивног отпада. Карактеризација радиоактивног отпада. Испуштање у околину. Критичне групе. Модели излагања и процена дозе. Међународне иницијативе за управљање радиоактивним отпадом. Улога и значај међународних организација. Регулаторна контрола. Фазе управљања радиоактивним отпадом. Претходни третман: сегрегација, хемијска обрада, деконтаминација. Третман: смањење запремине, измена састава, уклањање радионуклида. Кондиционирање: имобилизација и паковање. Транспорт радиоактивног отпада. Складиштење радиоактивног отпада. Контрола радиолошког ризика и мониторинг. Методе мониторинга. Процена активности. Студије случаја: управљање радиоактивним отпадом приликом декомисије малих истраживачких, медицинских и индустријских постројења. Одлагање радиоактивног отпада. Излагање становништва. Извори излагања. Комуникација са становништвом ;
  Садржај практичне наставеПрактичне и демонстрационе вежбе у Институту за нуклеарне науке Винча у Лабораторији за заштиту од зрачења и заштиту животне средине- одељење за руковање радиоактивним отпадом и Центру за нуклеарне технологије. Посета одлагалишту радиоактивног отпада. ;
  Литература
  1. H. Chambers, Introduction to Health Physics, third edition, 2005.
  2. J. Martin, C. Lee, Principles of Radiological Health and Safety, Wiley, USA, 2002.
  3. .
  4. .
  5. .
  6. .
  7. .
  8. .
  9. .
  10. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставепредавања, рачунске вежбе, семинари, лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари10