Навигација

МИЗС1 - Екотоксикологија

Спецификација предмета
НазивЕкотоксикологија
АкронимМИЗС1
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОсновни циљ предмета је стицање знања о изучавању токсичних ефеката, изазваних природним или синтетским загађујућим материјама, на делове екосистема, животиње (укључујући људе), биљке и микроорганизме. Екотоксикологија је веза између токсикологије и екологије чији је циљ предвиђање ефеката загађујућих материја на природне популације, заједнице или у неким случајевима цео екосистем. Систематично се проучава разлика утицаја антропогеног карактера и класичне токсикологије, које укључује аспекте екологије, токсикологије, физиологије, молекуларне биологије, аналитичке хемије и других области на екосистем. Помоћу оваквог прилаза могуће је предвидети ефекте загађујућих материја тако да се, ако се акцидент догоди, постиже ефикасно и ефектно деловање ремедијације животне средине.
  Исходи учења (стечена знања)Процена токсичности хемикалија на екосистем, повезивање физичких, хемијских и токсичних особина и понашања у животној средини. Оспособљеност студената да у пракси примене стечена знања за оцењивање, предвиђање, коришћење, уклањање и одлагање токсичних материја у екосистему.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКласификација екосистема, функционалност система и биодиверзитет, проучавање динамике екосистема, проучавање штетних ефеката хемикалија на живе организме, посматрање ефеката и механизама деловања, третман и детекција загађујућих материја животне средине, са посебним посматрањем утицаја на људе. Однос дозе и токсичности кроз ефекте механизма деловања; проучавање структуре хемијских агенаса и утицаја на токсичне ефекте.
  Садржај практичне наставеПроцена утицаја хемикалија на штетност и токсичност у екосистему, оцењивање начина деловања, припрема и узорковање са изабраних локација, анализа и обрада резултата анализе, избор третмана и оцењивање ефеката.
  Литература
  1. Bazerman, Charles, René. "Measuring Incommensurability: Are toxicology and ecotoxicology blind to what the other sees?", 2006.
  2. Chapman, P. M. 2002, "Integrating toxicology and ecology: putting the "eco" into ecotoxicology", Marine Pollution Bulletin, vol. 44, no. 1, pp. 7-15.
  3. L. Maltby, C. Naylor - 1990 - Preliminary Observations on the Ecological Relevance of the Gammarus `Scope for Growth' Assay: Effect of Zinc on Reproduction - Functional Ecology, Vol. 4, No. 3, New Horizons in Ecotoxicology (1990), pp. 393-397
  4. Truhaut, R. 1977, "Eco-Toxicology - Objectives, Principles and Perspectives", Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 1, no. 2, pp. 151-173.
  5. Amdur MO, Doull J, Klaassen, CD. 1993. Cassarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons. New York: McGraw-Hill, Inc.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад, експериментални рад и менторски рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит55
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари15