Навигација

МИЗС02 - Хемија животне средине

Спецификација предмета
НазивХемија животне средине
АкронимМИЗС02
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са хемијским процесима у животној средини: пореклом атмосфере и процесима у атмосфери, хидросфери, литосфери и биосфери, са најважнијим загађујућим супстанцама и хемијским реакцијама у којима долази до трансформације загађујућих супстанци, као и са принципима „Зелене хемије“ као предусловом за остваривања одрживог развоја. ;
  Исходи учења (стечена знања)Стицање знања која омогућавају једно шире разумевање повезаности између физичких и хемијских законитости и стања у животној средини, и на основу стечених способности објашњење узрока и предлагање решења актуелних еколошких проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у Хемију животне средине; Порекло Земље; Настанак атмосфере, литосфере и хидросфере; Настанак живота на планети; Хемија и загађење атмосфере; Хемија и загађење литосфере (пемедијација и фиторемедијација); Хемија хидросфере (континенталне воде, мора и океани); Основни хемијски процеси који утичу на физичко-хемијска својства воде; Биолошки процеси у водама; Загађење тешким металима; Процес кружења најважнијих јона; Глобалне промене (Кружење угљеника. Кружење сумпора. Перзистентни органски загађивачи); Принципи „Зелене хемије“ и одрживи развој. ;
  Садржај практичне наставе1. Одређивање јоноизмењивачког капацитета земљишта ; 2. Уклањање јона тешких метала из синтетичке отпадне воде помоћу адсорбената на бази природних једињења. ; 3. Израда презентације на основу самосталног прегледа литературе. Приказ неког од актуелних еколошких проблема: узрок настанка, последице и предлог/приказ решења. ;
  Литература
  1. П. Пфендт: Хемија животне средине - 1. део, Завод за уџбенике Београд, 2009.
  2. Ј.Е. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss and B.J. Reid, An Introduction to Environmental Chemistry, 2nd ed., Blackwell Publishing, Oxford, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  301
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, семинарски рад, тестови
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит40
  Практична настава25Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30