Навигација

МИН35 - Испитивање метала

Спецификација предмета
НазивИспитивање метала
АкронимМИН35
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ овог предмета је стицање знања о следећим методама механичких испитивања: испитивање затезањем, испитивање сажимањем, савијањем, смицањем и увијањем, испитивање тврдоће, испитивање ударним оптерећењем, испитивање замарањем материјала, испитивање отпорности материјала на хабање, испитивање материјала методама без разарања.
  Исходи учења (стечена знања)Стицањем знања о самом поступку испитивања, узорковању, утицају облика епрувете на испитивања, утицајним чиниоцима на добијање репрезентативних и репродуктивних резултата, својствима материјала која се одредјују при одредјеном испитивању, интерпретацији добијених резултата студенти ће бити оспособљени за самостално организовање и изводjење механичко-технолошких испитивања у лабораторијама.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУзорковање. Фактори који утичу на добијање репрезентативних и репродуктивних резултата испитивања. Испитивање затезањем. Дијаграм напон-издужење. Својства метала која се одредјују при испитивању затезањем. Испитивање затезних својстава заварених спојева. Испитивање сажимањем, савијањем, смицањем и увијањем. Својства метала која се одредјују овим испитивањима. Испитивање тврдоће (методе по Бринелу, Викерсу и Роцквелу). Испитивање ударним оптерећењем Одређивање енергије стварања и ширења прслине помоћу осцилоскопа. Фактори који утичу на енергију удара. Крт и дуктилни лом. Испитивање замарањем материјала. Стварање и раст заморне прслине и лом. Брзина раста заморне прслине. Испитивање механичких својстава материјала на сниженим и повишеним температурама. Испитивање отпорности на хабање Испитивање метала методама без разарања (радиографска испитивања, испитивања ултразвуком, испитивања магнетним честицама, испитивање течним пенетратима, испитивање вртложним струјама, итд.).
  Садржај практичне наставеИспитивање затезањем. Испитивањe сажимањем. Испитивањe савијањем. Испитивањe смицањем. Испитивањe увијањем. Испитивање тврдоће. Испитивање ударним оптерећењем. Испитивање замарањем. Испитивање отпорности на хабање. Испитивање методама без разарања. Интерпретација добијених резултата.
  Литература
  1. П. Терзић, Испитивање метала, ИМС, Београ, 1985.
  2. Mechanical Testing, Hndbook, vol. 8, ASM, Ohio, 1997.
  3. G.E.Dieter, Mechanical Metallurgy, Mc Graw-Hill Book Co, London, 1998.
  4. A.K. Hinewe, Quality Control, AFS, Metals Park, Ohio, 1982.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеТеоријска настава,експерименталне вежбе, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит50
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари