Навигација

ХНХ49 - Основи технологије керамике

Спецификација предмета
НазивОснови технологије керамике
АкронимХНХ49
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомЗа похађање: Термодинамика; за полагање: Физичка хемија 1Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент стекне знања о зависности између структуре, својстава, процесирања и примене керамичких материјала, као и да овлада технолошким поступцима производње традиционалне и савремене керамике. Успешним савладавањем овог курса, студент ће моћи да разуме и унапређује технолошке поступке производње керамике и да њима управља. ;
  Исходи учења (стечена знања)Стицање знања о специфичностима структуре и поступака производње керамичких материјала, која ће омогућити самостално управљање и унапређивање технолошких поступака производње различитих керамичких производа.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТоком курса се анализирају структуре керамичких материјала и процеси који су саставни део технолошке шеме производње традиционалне и савремене керамике. Обрађују се: структуре савремених и традиционалних керамичких материјала, дефекти структуре, врсте и припрема сировина за традиционалну керамику, хемијски поступци синтезе сировина за савремену керамику, поступци обликовања у технологији керамике, пресовање праха, обликовање пластичног теста, обликовање ливењем у традиционалној и савременој керамици, сушење у технологији керамике, синтеровање традиционалних и савремених керамичких материјала, сушнице и пећи у технологији керамике, глазирање. ;
  Садржај практичне наставеГранулометријска анализа праха, одређивање специфичне површине праха БЕТ методом, диференцијално-термијска анализа сировина за традиционалну керамику, обликовање керамичке масе екструзијом и коришћењем гипсаног калупа, одређивање механичке чврстоће сушеног и печеног керамичког производа, термомикроскопска анализа керамичког материјала, одређивање порозности керамичких материјала, припрема фритоване глазуре и глазирање керамичког производа, испитивање слагања коефицијената ширења керамичке масе и глазуре, анализа микроструктуре традиционалне и савремене керамике скенирајућом електронском микроскопијом, рендгенска анализа керамичких материјала. ;
  Литература
  1. М.Тецилазић-Стевановић, Основи технологије керамике, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1990.
  2. Љ.Костић-Гвозденовић, М.Тодоровић, Р.Петровић, Практикум из технологије керамике, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2000
  3. В.Срдић, Процесирање нових керамичких материјала, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2004.
  4. J.Hlaváč, The Technology of Glass and Ceramics, An Introduction, Elsevire Scientific Publishing company, Amsterdam-Oxford-New York, 1983.
  5. Y.M.Chiang, D.P.Birnie III, W.D.Kingery, Physical Ceramics – Principles for Ceramic Science and Engineering, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања и лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава30Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари