Навигација

ХНХ311 - Термодинамички основи неорганске хемијске технологије

Спецификација предмета
НазивТермодинамички основи неорганске хемијске технологије
АкронимХНХ311
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомза похађање:Термодинамика за полагање:Топлотне операцијеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПовезивање претходно стечених знања и њихова примена у технолошким процесима. Усвајање принципа на којима почивају технолошки процеси и сагледавање могућности њиховe примене ради побољшања процеса. ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се оспособљавају за коришћење података добијених из енталпијских дијаграма (релативне енталпије, диференцијалне енталпије мешања, диференцијалне енталпије испаравања и др.) који су неопходни за енергетски биланс и прорачун равнотежног састава у технолошким процесима. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТермодинамичке величине стања: Парцијалне и привидне моларне величине; Хемијски потенцијал у идеалном и неидеалном, једно- и вишекомпонентном, гасном и кондензованом (неелектролитном и електролитном) систему. ; Хемијска равнотежа: Проста и сложена равнотежа у изотермско-изобарским условима у хомогеним и хетерогеним системима; Хемијски процеси у адијабатским условима. ; Енталпијски дијаграми: Релативна енталпија; Основне операције (мешање, адијабатско пригушивање, хлађење и кристализација, континуално и дисконтинуално упаравање, адијабатска супротно-струјна размена, изотермска и адијабатска конверзија у контактним процесима) у двокомпонентним енталпијским дијаграмима, енталпија-састав. ; Равнотежа пара-течност:Равнотежа пара-течност у једнокомпонентном систему (Поинтингов ефекат) ; ; ;
  Садржај практичне наставеРачунски примери који прате теоријску наставу.
  Литература
  1. Р. Нинковић, М. Тодоровић, Ј. Миладиновић, Д. Радовановић, Теоријски основи неорганске хемијске технологије I део, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2002.
  2. S. I. Sandler, Chemical and Engineering Thermodynamics, John Wiley & Sons, New York, Chichester-Brisbane-Toronto Singapore, 1989.
  3. M. Koretsky, Engineering and Chemical Thermodynamics, John Wiley & Sons, Inc. 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставепредавања комбинована са рачунским примерима
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари