Навигација

Д196 - Специјална поглавља преноса масе

Спецификација предмета
НазивСпецијална поглавља преноса масе
АкронимД196
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомКурсеви из технолошких операција на додипломским студијамаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са савременом поступцима раздвајања компонената вишекомпонентних система, да им омогући да примене и сублимишу знања стечена на додипломским студијама и да и са инжењерског и са научног аспекта прате развој струке и науке у овој области у свету. Такође студенти треба да науче да стечена знања примене на конкретним примерима сепарације у хемијској, фармацеутској и прехрамбеној индустрији и заштити околине.
   Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су оспособљени да самостално осмисле разноврсне сепарационе поступке, посебно у интегрисаним системима у којима се истовремено одигравају и хемијске реакције и сепарација производа.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеАпсорпција праћена хемијском реакцијом у течној фази. Катализовани међуфазни пренос. Нестационарна дифузија. Дифузија у полимерима. Пренос масе у биолошким системима и медицини. Реактивна хроматографија. Екстракција и лужење комбинацијом растварача. Екстрактантом импрегнисане смоле. Вишекомпонентна ректификација. Кристализација. Лиофилизација. Пренос масе у системима за контролисано отпуштање. ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Danckwerts, P.V., Gas-liquid reactions, McGraw-Hill, New York, 1978.
   2. Rousseau, R.W., Handbook of separation process technology, John Wiley $ sons, N.Y., 1987.
   3. Ganetsos, G., Barker, P.E. Preparative and production scale chromatography, New York, 1993
   4. Cussler, E.L., Diffusion – Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
   5. Crank J. The mathematics of diffusion, 2nd Ed. Oxford University Press, London, 1975.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, консултације.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40