Навигација

Д151 - Одабрана поглавља пројектовања процеса у биохемијском инжењерству

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља пројектовања процеса у биохемијском инжењерству
АкронимД151
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомНајмање један предмет из основа пројектовања у биохемијском инжењерству или сродним областимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са савременом методологијом пројектовања процеса уз употребу специјализованих програмских пакета на реалним примерима индустријских биохемијских и фармацеутских процеса. Предмет укључује самосталну израду идејно-технолошког пројекта.
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (i) стекли способност да анализирају сложене проблеме, осмисле и конципцирају технолошку шему биохемијског и фармацеутског процеса уз димензионисање основних уређаја, (ii) овладали применом програмских пакета SuperPro Designer и ChemCad специјализованих за пројектовање процеса у хемијском, биохемијском, фармацеутском и еколошком инжењерству, (iii) стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за рад у инжењерском тиму, (iv) стекли вештине комуникације за јасно формулисање и представљање задатка, начина решавања и резултата рада.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са савременом методологијом пројектовања на реалним примерима процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству. При томе се студентима омогућава овладавање применом два специјализована програмска пакета ChemCad и SuperPro Designer који се користе за пројектовање широког спектра процеса у хемијском, биохемијском, фармацеутском и еколошком инжењерству. Одабрано је неколико сложених примера индустријских процеса као што је производња инсулина, моноклонских антитела и др., који су детаљно анализирани са становишта избора концепције, избора и димензионисања уређаја као и синтезе, оптимизације и вођења процеса уз симулацију на рачунару. У оквиру предмета предвиђена је и самостална израда идејно-технолошког пројекта уз коришћење програмских пакета ;
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Basic Biotechnology, C. Ratledge and B. Kristiansen (eds), Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2001
  2. Bailey J.E., Ollis D.F., Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, New York, 1986 ;
  3. Blanch H.W., Clark D.S., Biochemical Engineering, Marcel Dekker Inc., New York, 1997 ; ;
  4. Shuler M.L., Kargi F., Bioprocess Engineering – Basic Concepts, Prentice Hall, 2001. ;
  5. Bugarski, B., Projektovanje uređaja i procesa u biotehnologiji i biohemijskom inženjerstvu, Akademska misao, Beograd, 2006. ;
  6. Bioprocesno Inzenjerstvo, M. Milivojevic, B. Bugarski, V. Djordjevic, V Nedovic, Akademska misao, Beograd, 2013. ; ;
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања, рачунске вежбе и вежбе пројектовања и симулације процеса на рачунару.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари