Навигација

14ММИ20 - Испитивање метала - контрола квалитета

Спецификација предмета
НазивИспитивање метала - контрола квалитета
Акроним14ММИ20
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ овог предмета је проширивање стечених знања о следећим методама механичких испитивања: испитивање затезањем, испитивање притискивањем, савијањем, смицањем и увијањем, испитивање ударним оптерећењем, испитивање замарањем материјала, испитивање материјала методама без разарања.
   Исходи учења (стечена знања)Стицањем знања о самом поступку испитивања, узорковању, утицају облика епрувете на испитивања, утицајним чиниоцима на добијање репрезентативних и репродуктивних резултата, својствима материјала која се одредјују при одредјеном испитивању, интерпретацији добијених резултата студенти ће бити оспособљени за самостално организовање и изводjење механичко-технолошких испитивања у лабораторијама.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеИспитивање затезањем. Испитивање затезних својстава заварених спојева. Испитивање притискивањем, савијањем, смицањем и увијањем. Испитивање ударним оптерећењем. Дијаграм сила-време. Одређивање енергије стварања и ширења прслине помоћу осцилоскопа. Фактори који утичу на енергију удара. Крт и дуктилни лом. Испитивање замарањем материјала. Стварање и раст заморне прслине и лом. Брзина раста заморне прслине. Испитивање механичких својстава материјала на сниженим и повишеним температурама. Испитивање отпорности на хабање. Испитивање метала методама без разарања (радиографска испитивања, испитивања ултразвуком, испитивања магнетним честицама, испитивање течним пенетратима, испитивање вртложним струјама, итд.).
   Садржај практичне наставеПрактичне вежбе из области обрађених у току теоријског дела наставе.
   Литература
   1. П. Терзић, Испитивање метала, ИМС, Београ, 1985.
   2. A.K. Hinewe, Quality Control, AFS, Metals Park, Ohio, 1982.
   3. G.E.Dieter, Mechanical Metallurgy, Mc Graw-Hill Book Co, London, 1998.
   4. Mechanical Testing, Hndbook, vol. 8, ASM, Ohio, 1997.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеТеоријска настава, практична настава, консултације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит50
   Практична настава20Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари